Ne rusite nam zgrade

Поштовани,

Од 30. марта 32 породице остаће без струје у Улици Љубомира Ивковића Шуце бројеви 29 и 29а у Београду, на Лабудовом брду, а самим тим и без основних услова за живот. Одлукама Града Београда и Општине Раковица после вођених поступака са финансијером који је изградио зграде, без обавештавања преварених купаца станова и станара  наведених зграда, донето је решење о уклањању објеката, а да нико није обавестио станаре, који су се у објекте уселили 2007. и 2008. године.

Молимо Вас помозите нам да сакупимо 500 потписа колико је неопходно да заштитимо наша права пред градским структурама Београда, како би још једном размотрили судбину 32 породице.

Хвала

ТЕКСТ ПЕТИЦИЈЕ:

ПРЕДМЕТ: Иницијатива грађана Града Београда за издвајање и

                    пренамену дела парцеле

 

На основу поднете иницијативе под бројем IX-01-07-288/2015 од 03. 03. 2015. године, промене коришћења земљишта К.П. 2625/13 К.О. Кнежевац, Улица Љубомира Ивковића Шуце бројеви 29 и 29а, зграде изграђене без грађевинске дозволе, за утврђивање предлога измене плана, са потписима 500 грађана бирача са пребивалиштем на територији Града Београда.

Ови потписи могу се користити искључиво у сврху ове инцијативе.


Станари зграда    Kontaktirajte autora peticije