NE SMANJUJTE NASE PENZIJE

Po članu 56. presude Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 31925/08 - Grudić protiv Srbije pravo na penziju je stečeno pravo i zakonski se ne moze opozvati ili obustaviti (tacka 56) izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 110 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju: "Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju kada, u toku njihovog korišćenja, prestanu da postoje uslovi za sticanje i ostvarivanje tih prava").

Evropski sud za ljudska prava u tacki 77. presude po po predstavci broj 31925/08 smatra da postojeća stečena prava na penziju predstavljaju imovinu a   mešanje u mirno uživanje njihove imovine nije dopušteno. Po članu 58. stav 1. Ustava Republike Srbije zajemčeno je mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.  Stoga smatramo da niko nema prava da naše stečene penzije umanjuje i zahtevamo da se naše penzije NE SMANJUJU.

 

Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 31925/08 - Grudić protiv Srbije je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 43/12, a može se u celosti pronaći i na sajtu Vrhovnog Kasacionog suda Republike Srbije:

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/GRUDI%C4%86%20protiv%20Srbije%20%2831925-08%29.pdf


Branka Pavlović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Branka Pavlović da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...