odbrana parka na petlovom brdu/defence of the park on petlovo b.

Gradjani Petlovog brda zele da sacuvaju svoj park, star preko 40 godina, koji ih stiti od zagadjenja saobracaja i buke.

Citizens of Petlovo brdo want to preserve your park, over 40 years, protecting them from pollution and traffic noise.