Oživimo mrtve prostore!

Aktuelna vlast uporno dopušta da napušteni prostori propadaju pod zubom vremena, a mlade koji žele da ih ožive nasilno u tome sprečava. Stoga Vas pozivamo da potpišete peticiju kojom tražimo konkretne korake od Vlade Srbije.

Zahtevamo da Vlada Srbije na dnevni red stavi pitanje korišćenja napuštenih prostora i definiše kriterijume za njihovo ustupanje društvenim, kulturnim i umetničkim inicijativama.

Velika potreba da se udružimo na ovom polju upravo je demonstrirana i nasilnim vojno-policijskim obračunom sa kulturom i mladima u Novom Sadu i isterivanjem aktivista i aktivistkinja iz kasarne dr Arčibald Rajs.

Potpišite peticiju. Otključajte, mapirajte i oživite napuštene prostore!

 


Gradjanske inicijative    Kontaktirajte autora peticije