OKTOBAR 2 2015/2016

Većina fakulteta univerziteta u Beogradu ima 6 ispitnih rokova. Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu imamo 5 ispitnih rokva. Kako je većini studenata ostalo još ispita, bilo da očiste celu godinu ili da daju uslov za upis sledeće, tražimo da se uvede još jedan rok pre zvaničnog početka novog semestra kako bi bili u mogućnosti da ispunimo postavljene kriterijume i bili ravnopravni sa kolegama sa drugih viših škola i fakulteta. 


Radomir Milojević    Kontaktirajte autora peticije