Oslobodimo plaćanja vrtića roditelje trojki duplih blizanaca

Građani Srbije, pozivamo vas da potpišete peticiju za oslobađanje plaćanja naknade za boravak duplih blizanaca i trojki u predškolskim ustanovama, odnosno da se za blizance plaća naknada samo za jedno dete. U današnje vreme, kada je natalitet manji od mortaliteta, u teškoj ekonomskoj situaciji nalazimo se svi, posebno porodice sa blizancima i trojkama, kojima bi oslobađanje od celokupne, odnosno delimične naknade za usluge korišćenja predškolskih ustanova (koja je u slučaju ovih porodica zbirno veoma visoka), olakšalo ispunjavanje materijalnih obaveza, a posledično, pored ostalih mera, i stimulisalo povećanje nataliteta.

Udruženje blizanaca i trojki Srbije


Milina Milićev    Kontaktirajte autora peticije