Osmeh koji nema cenu-osmeh za lekare i pacijente

Poštovani,
želela bih da svi moji sugradjani potpišu peticiju za obnovu bolnice u Kruševcu. Kada govorim o sugradjanima, mislim i na sve ljude dobre volje, koji smatraju da bi mesta za spašavanje života trebalo da budu uredna, čista, tehnički i kadrovski opremljena. Kada govorim o bolnici mislim na sva odeljenja u krugu bolnice.
Bolnici u Kruševcu nedostaju novi kreveti, posteljina(veselih boja), funkcionalni prozori, čista, opremljena i mirisna kupatila sa više kabina za tuširanje. Nakon ovih ‚‚ukrasa‚‚ potrebno je ofarbati zidove u vesele boje. Neophodno je pojačanje u smislu broja lekara i medicinskih sestara. Optereceni su i jako nervozni što je i razumljivo. Bolnici nedostaje više sredstava za čišćenje i osoblja za održavanje higijene - bolesni jesmo, ali nam je svima potreban prijatan miris. Kruševačka bolnica je prljava i smrdi, raspada se zajedno sa bubama svih vrsta zbog neredovne dezinsekcije. Lekarima smanjiti broj radnih sati i dodati još barem jednog kolegu iz svake specijalizacije kako bi mogli da se posvete odredjenom broju pacijenata, koji ne premašuje normalnu ljudsku mogućnost koncentracije. Svakom polju medicinskog rada dodeliti psihologa koji ce raditi sa medicinskim osobljem kod kog dolazi do sindroma izgaranja, nakon samo par godina rada.
Da nam svima bude bolje, Kruševačka bolnica mora da ima ispravne ekg aparate, lekove i ostala sredstva za rad, skener, još jedan rendgen, magnetnu rezonancu, aparat za multislajsnu kompjuterizovanu tomografiju kao i laparoskop. 

Fasada nije važna, jer nas ne leče spolja lepo obojeni zidovi, ulice, trotoari i ukrasi - vec medicinsko osoblje i sredstva koja su njima potrebna za rad kao i mirisno i cisto okruženje koje podiže volju za radom i ozdravljenjem.


Irena Ignjatović    Kontaktirajte autora peticije