Otvaranje-zatvorenog javnog puta

U Ulcinju u centru grada je na katastarsoj  parceli  br.2888/1 KO Ulcinj zatvoren prolaz - pasaž i javni put koji predstavlja dio javne pješačke saobraćajnice, kat.parcela br.2887/1 upisane u L.N. br. 604 KO Ulcinj, svojina 1/1 Države Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj, koja postoji već preko dvjesta godina i koja je nekada bila glavna pješačka saobraćajnica za građane i posjetioce Ulcinja, koja je povezivala Pinješki dio sa Starim gradom.

Ista saobraćajnica veže Pinješki dio grada sa ulicom "Ivana Milutinovića" sada "Mujo Ulqinaku Cakuli", koja izlazi u centar grada kod "Sahat Kule".

16.novembra, 2019. godine, zatvoren je ovaj javni nekategorisani put i pasaž-prolaz koji je u javnoj upotrebi na način što su na pasažu postavljena fiksna rolo vrata a na javnom nekategorisanom putu željezna kapija i na taj način je javni nekategorisani put površine 898 m2 svojina 1/1 Države Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj, vandalskim činom pojedinca blokiran i stavljen van upotrebe i pored toga petočlana porodica je lišena slobode. 

Da li ovo znači da ovakav trend je za očekivati i u svim Opštinama Crne Gore.?

Za očekivati je da se ovaj trend divljaštva prenese i na druge Opštine.

Predmetni prolaz je i trenutno važećim DUP-om "Ulcinj-grad" za lokalitet "Pinješ 2", ucrtan kao prolaz, što se vidi kroz kartu Parcelacije iz plana.   

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Pinješ da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook