Penzije za žene koje su rodile troje ili više dece

Ovom peticijom se zahteva uvođenje novog uslova za sticanje prava na penziju i to ženama koje imaju minimum 20 godina radnog staža i koje su rodile troje ili više dece.


Nela Todorović    Kontaktirajte autora peticije