PETICIJA DA KOVID ROK BUDE OBAVEZAN ZA SVE STUDENTE

Поштовани студенти,            

Разлог због којег је састављена ова петиција је налажење начина за решавање изазова који ће у наредном периоду представљати камен спотицања за студенте Филолошког факултета. У сарадњи са колегама са Филозофског факултета у Београду (које је подржао и Студентски парламент Филозофског факултета) одлучилe смо да у наредном периоду тражимо боље услове и за студенте Филолошког факултета, а ти бољи услови односили би се на:

1. ОБАВЕЗАН  КОВИД РОК ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ – водимо се тиме да многи студенти, иако нису били позитивни на тестирању, нису могли да искористе претходне рокове у пуном капацитету због страха за себе и своје ближње, анксиозности, неблаговремене обавештености о свим информацијама везаним за Јулски рок (који је био наврат-нанос организован), доласка на факултет где је било заражених и међу предавачима. Многи студенти нису имали могућност да се тестирају, иако су имали симптоме, многима су тестови били негативни, а били су заражени. Такође, многим студентима су укућани били заражени, па нису смели да излажу опасности професоре и остале студенте долазећи на испите, те нису били у могућности да искористе оба рока.

2. Уколико не постоји могућност да Ковид рок буде обавезан за све студенте (катедре и професоре), ТРАЖИЛE БИСМО РОТАЦИЈУ ПРОДУЖЕНОГ ШЕСТОГ И КОВИД РОКА, и то тако да Ковид рок буде у термину Продуженог шестог рока до 30. септембра, а Продужени шести рок од 5. до 15. октобра. На тај начин бисмо направили размак између Шестог испитног рока и Продуженог шестог рока, а постојао би размак и између Продуженог шестог рока и Ковид рока.

3. ОНЛАЈН ИСПИТИВАЊЕ – с обзиром на то да је велико интересовање међу студентима за овакав вид полагања испита.

4. РОК ЗА ШЕСТУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ ПРОДУЖИТИ ДО 1. ОКТОБРА -  тиме она неће бити услов за пријаву испита и излазак на исте, већ ће остати само услов за упис у наредну школску годину.

Ова петиција има циљ да прикупи потписе студената Филолошког факултета који се са овим предлозима слажу, како бисмо вашу вољу пренели Управи Филолошког факултета, Омбудсману Универзитета и Ректорки Универзитета. Пред Универзитет бисмо иступилe заједно са колегама са Филозофског, а уколико се њихови захтеви понегде разликују од наших, нагласилe бисмо да се односе на студенте Филолошког факултета. Такође, Студентски парламент Филолошког факултета (који смо упиталe да ли би заступао ове захтеве пред Универзитетом и Управом Филолошког факултета) одговорио је да је боље да се обратимо прво Управи Факултета, наводећи да је Универзитет одговоран једино за продужење године, док о преостала три захтева одлучује Управа Филолошког факултета. Ми смо, пак, одлучилe да свакако упутимо исте захтеве и Управи Филолошког факултета и Универзитету уз колеге са Филозофског.

Срдачно,

Тамара Стојановић,

Миона Гајић,

Јелена Базовић,

Милица Бјелобрк.


Jelena Bazović    Kontaktirajte autora peticije