PETICIJA GRAĐANA ZBOG NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I MIRA NA KEJU ŽRTAVA RACIJE U NOVOM SADU

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose peticiju u kojoj zahtevaju od navedenih nadležnih organa Republike Srbije i grada Novog Sada hitnu reakciju povodom skoro svakodnevnog narušavanja Zakona o javnom redu i miru (Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018), u periodu od večernjih pa sve do ranih jutarnjih sati, prouzrokovanu okupljanjem, kako punoletnih tako i maloletnih, lica na Keju kod spomenika Žrtvama Racije.Građani koji stanuju na Keju žrtava racije i to preko puta spomenika Žrtvama racije, kao i šetači izloženi su sledećim prizorima:

(1) mladi ljudi koji konzumiraju alkohol ,

(2) velike količine đubreta rasute po trotoaru na keju i oko spomenika, 

(3) vika, 

(4) buka, puštanje glasne muzike iz vozila i prenosivih zvučnika, pevanje, 

(5) ponekad i svađe,

(6) okupljanje i uriniranje u prolazima i dvorištima okolnih zgrada.

Sve ovo gore navedeno može se smatrati za nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem koje narušava javni red i mir, a pri tom ugrožava i sigurnost građana. Pored navedenog, javni red i mir narušava se svađom i vikom, odnosno bukom na javnom mestu, kojom se uznemiravaju građani iz okolnih stambenih zgrada.

Ova okupljanja se odvijaju svakodnevno u periodu od večernjih pa sve do ranih jutarnjih sati, uz remećenje javnog reda i mira (po članu 7 i 8 Zakona o javnom redu i miru, "Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018) vikanjem, puštanjem muzike i svađama, onemogućavajući normalan život stanara na keju kao i ugrožavanje njihovog zdravlja. 

Prekršaji protiv javnog reda i mira - jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir.

Stanari okolnih zgrada Keja žrtava racije svakodnevno prijavljuju policiji slučajeve narušavanja javnog reda i mira, a policija se odaziva u okviru svojih mogućnosti, ali do sada ni njihove česte reakcije nisu doprinele rešavanju ovog problema, s toga molimo nadležne da na osnovu Zakona o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, Član 8)

 

OGRANIČE SLOBODU OKUPLJANJA

 

  • Zbog ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine,  javnog zdravlja, morala i prava drugih
  • Zbog  opasnosti od nasilja, uništavanja imovine ili drugih oblika narušavanja javnog reda u većem obimu;

 

Takođe, na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, molimo da se ispuni obaveza čuvanja i održavanja kulturnog dobra i sprovode utvrđene mere zaštite spomenika „Porodica“,  vajara Jovana Soldatovića. Spomenik je utvrđen za nepokretno kulturno dobro-znamenito mesto od velikog značaja. Na osnovu člana 32 Zakona o kulturnim dobrima, sopstvenik ne sme da koristi kulturno dobro u svrhe koje nisu u skladu s njegovom prirodom, namenom i značajem ili na način koji može dovesti do oštećenja kulturnog dobra. Nažalost na Keju žrtava racije nema kulturnih događaja ili ima malo kulturnih događaja, u odnosu na one koji predstavljaju naš divan grad u najružnijem svetlu.

Gore opisanom problemu posebno doprinosi i činjenica da maloprodajni objekti u blizini Keja žrtava racije učestalo krše navedeni Zakon o javnom redu i miru po članu 21 prodajom alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem alkohola i maloletnicima. Ovom peticijom takođe zahtevamo reakciju povodom ovog problema kao i sankcionisanje odgovornih pravnih i fizičkih lica.  

Na kraju napominjemo da se ovakvim okupljanjima lica na Keju žrtava racije krši i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, stvaranjem buke iznad propisanih graničnih vrednosti. Odlukom o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada („Sl. List Grada Novog Sada“, br. 54/2015 i 32/2017) utvrđene su granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru, koje se svakodnevno prekoračuju. Pozivamo nadležnog inspektora za zaštitu životne sredine i Komunalnu miliciju da izvrše merenje nivoa buke u najkritičnijem periodu (petkom i subotom od 23 do 02 časova), te da sprovedu predviđeni postupak.


Stanari u okolini Keja Žrtava Racije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Stanari u okolini Keja Žrtava Racije da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...