PETICIJA GRAĐANA ZBOG NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I MIRA NA KEJU ŽRTAVA RACIJE U NOVOM SADU

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose peticiju u kojoj zahtevaju od navedenih nadležnih organa Republike Srbije i grada Novog Sada hitnu reakciju povodom skoro svakodnevnog narušavanja Zakona o javnom redu i miru (Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018), u periodu od večernjih pa sve do ranih jutarnjih sati, prouzrokovanu okupljanjem, kako punoletnih tako i maloletnih, lica na Keju kod spomenika Žrtvama Racije.Građani koji stanuju na Keju žrtava racije i to preko puta spomenika Žrtvama racije, kao i šetači izloženi su sledećim prizorima:

(1) mladi ljudi koji konzumiraju alkohol ,

(2) velike količine đubreta rasute po trotoaru na keju i oko spomenika, 

(3) vika, 

(4) buka, puštanje glasne muzike iz vozila i prenosivih zvučnika, pevanje, 

(5) ponekad i svađe,

(6) okupljanje i uriniranje u prolazima i dvorištima okolnih zgrada.

Sve ovo gore navedeno može se smatrati za nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem koje narušava javni red i mir, a pri tom ugrožava i sigurnost građana. Pored navedenog, javni red i mir narušava se svađom i vikom, odnosno bukom na javnom mestu, kojom se uznemiravaju građani iz okolnih stambenih zgrada.

Ova okupljanja se odvijaju svakodnevno u periodu od večernjih pa sve do ranih jutarnjih sati, uz remećenje javnog reda i mira (po članu 7 i 8 Zakona o javnom redu i miru, "Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018) vikanjem, puštanjem muzike i svađama, onemogućavajući normalan život stanara na keju kao i ugrožavanje njihovog zdravlja. 

Prekršaji protiv javnog reda i mira - jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir.

Stanari okolnih zgrada Keja žrtava racije svakodnevno prijavljuju policiji slučajeve narušavanja javnog reda i mira, a policija se odaziva u okviru svojih mogućnosti, ali do sada ni njihove česte reakcije nisu doprinele rešavanju ovog problema, s toga molimo nadležne da na osnovu Zakona o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, Član 8)

 

OGRANIČE SLOBODU OKUPLJANJA

 

  • Zbog ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine,  javnog zdravlja, morala i prava drugih
  • Zbog  opasnosti od nasilja, uništavanja imovine ili drugih oblika narušavanja javnog reda u većem obimu;

 

Takođe, na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, molimo da se ispuni obaveza čuvanja i održavanja kulturnog dobra i sprovode utvrđene mere zaštite spomenika „Porodica“,  vajara Jovana Soldatovića. Spomenik je utvrđen za nepokretno kulturno dobro-znamenito mesto od velikog značaja. Na osnovu člana 32 Zakona o kulturnim dobrima, sopstvenik ne sme da koristi kulturno dobro u svrhe koje nisu u skladu s njegovom prirodom, namenom i značajem ili na način koji može dovesti do oštećenja kulturnog dobra. Nažalost na Keju žrtava racije nema kulturnih događaja ili ima malo kulturnih događaja, u odnosu na one koji predstavljaju naš divan grad u najružnijem svetlu.

Gore opisanom problemu posebno doprinosi i činjenica da maloprodajni objekti u blizini Keja žrtava racije učestalo krše navedeni Zakon o javnom redu i miru po članu 21 prodajom alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem alkohola i maloletnicima. Ovom peticijom takođe zahtevamo reakciju povodom ovog problema kao i sankcionisanje odgovornih pravnih i fizičkih lica.  

Na kraju napominjemo da se ovakvim okupljanjima lica na Keju žrtava racije krši i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, stvaranjem buke iznad propisanih graničnih vrednosti. Odlukom o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada („Sl. List Grada Novog Sada“, br. 54/2015 i 32/2017) utvrđene su granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru, koje se svakodnevno prekoračuju. Pozivamo nadležnog inspektora za zaštitu životne sredine i Komunalnu miliciju da izvrše merenje nivoa buke u najkritičnijem periodu (petkom i subotom od 23 do 02 časova), te da sprovedu predviđeni postupak.


Stanari u okolini Keja Žrtava Racije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Stanari u okolini Keja Žrtava Racije moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...