ПЕТИЦИЈА МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РС ЗА НОВЕ ИСПИТНЕ РОКОВЕ ЗА ПРОЦЕНИТЕЉЕ

ВЛАДА РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Кнеза Милоша 20, Београд

Београд, 02.04.2018.  

П Е Т И Ц И Ј А

*без политичких конотација и аспирација*  

ЗА ПОМЕРАЊЕ РОКА ИЛИ НОВЕ РОКОВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРОЦЕНИТЕЉА

ПРЕД МИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА РС                                                                     

Поштовани Министре,

Господине Вујовићу,  

Молимо Вас да омогућите још један рок у Јуну 2018.г. за полагање испита за добијање Лиценце за Проценитеља вредности непокретности који се организује у оквиру Министарства Финансија РС. Разлог за овај захтев је тај што се обука у свим Удружењима која су акредитована за организовање стручне обуке завршава средином Маја месеца, а пријава за испит је закључно са почетком  Априла, тако да смо сви који тренутно похађамо обуку онемогућени да исти пријавимо и полажемо. То за последицу има да ми, који смо већ дугогодишњи проценитељи више банака, губимо једину егзистенцију ако најкасније до  8. Јула 2018. г. не донесемо Лиценцу, а у овом случају и због непостојања бар још једног рока за испит .  

Господине Министре, финансијски ударац који нам је нови Закон наметнуо у износу од 850-1500е, колико су обуку наплаћивале скоро све организације акредитоване за обуку (неке су чак обучавале за новац и пре акредитације), а нама је тај издатак био наметнут и већ сам по себи је за наше прилике велики, уколико нам не омогућите да полажемо испит, оно што нам нови Закон о Проценитељима намеће као обавезу, цео улог се доводи у питање.  

Логично би било да Министарсво Финансија прати време завршетка обуке код акредитованих организација и да у складу са тим организује испитне рокове (као што Министарство Просвете прати календар рада акредитованих школа и не расписује пријемне испите у Априлу већ у Јуну, по завршетку школе).  

Такође је непоходно да се Министраство прилагоди стварној ситуацији и омогући свима који су се већ определили да плате не мале износе за обуку, да могу и након обуке да полажу испит, а не да чекају пола године или годину дана да пред Вашим Министартвом полажу испит, где се губи могућност благовременог стицања Лиценце, а и смисао претходне обуке.  

Ми смо свесни многих мањкавости Закона који ће се евидентно тек мењати и прилагођавати стварној ситуацији и потребама, како у формалном, тако и у суштинском смислу, али на основу права која нам и Устав гарантује, захтевамо од Владе РС, односно од Министарства Финансија РС, на чијем сте Ви челу, да Закон о Проценитељима који је изгласала Скупштина РС, а који се односи на нас и конкретно нашу егзистенцију, примењујете и Ви, као и и ми, на прави начин, са правама и обавезама обе стране, што у конкретном случају значи да ако смо ми у обавези да имамо обуку и Вама донесемо потврду о успешно завршеној исте, Ви сте дужни да нама омогућите да полажемо испит због кога смо ту обуку и похађали и за исту издвојили и до три просечне плате у РС.    

Службе Министарства Финансија РС надлежне за организацију и спровођење испита тврде да технички неизводљиво померање рока или још један испитни рок!   Такав одговор је неприхватљив и недопустив!   Ми поштујемо законски оквир, плаћамо и спремамо се кроз обуку и самостално за  полагање испита пред Министратсвом финансија РС. Обавеза Министарства је да испоштујете тај исти Закон и омогућите нам полагање испита. Имајући у виду да су техничке, организационе и друге могућности Министарства у питању, то је до Вас. Ако ми поштујемо државу и њене законе, захтевамо да и она поштује нас!  

Молим Вас да стога имате разумевање и схватите да, ако нам је већ наметнут нови Закон са свим својим мањкавостима, бар испоштујте кандидате који су у овом тренутку издвојили средства која нису мала и за много богатије земље него што је Србија и омогућите учестале испите да би сви кандидати који су завршили обуку добили своју шансу да приступе испиту, имајујући у виду да је многима, у случају недобијања лиценце до 08.07.2018.г. угрожена егзистенција, јер великом броју кандидата посао Проценитеља  основни, а некима и једини извор прихода. Још једном апел да Министарство Финансија РС организује испитни рок за стицање Лиценце за Проценитеља вредности непокретности у Јуну месецу!   АПЕЛ ЗА НОВИ ИСПИТНИ РОК, ИЛИ ПОМЕРАЊЕ МАЈСКОГ РОКА ЗА ЈУН МЕСЕЦ (самим тим и рока за пријаву испита), ИЛИ ПОМЕРАЊЕ ЗАКОНСКОГ РОКА ДО КАДА СЕ МОРАЈУ ИМАТИ ЛИЦЕНЦЕ!    

ДОСТАВИТИ:

1.       СКУПШТИНИ РС

2.       ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РС


Tatjana Dimitrijevic d.i.a. procenitelj    Kontaktirajte autora peticije