PETICIJA ZA OBUSTAVLJANJE RADOVA NA IZGRADNJI ANTENSKOG STUBA

POVOD ZA GRAĐANSKU PETICIJU – APEL

U naselju Stepa Stepanović realizuje se pokušaj postavljanja antenskog stuba firme „Telekom Srbija“, koji je visok 34 metra. Ovaj neodgovorni čin izvodi se kod vrtića „Leptirić“, na tridesetak metara od gusto postavljenih stambenih zgrada, kod terena za igru dece, sportskih terena, kao i pored šetališta sa klupama za odmor. Antena se postavlja na zelenoj površini. Rešenje za izgradnju ovog antenskog stuba dalo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, a potpisala ga je lično ministarka prof. dr Zorana Mihajlović. Ovo predstavlja izmenu projekta naselja; realizovano je nakon prodaje stanova.

Problem sa firmom „Telekom Srbija“ postoji već dugo u naselju Stepa Stepanović. Saradnja „Telekoma Srbija“ sa građanima ovog dela Beograda počela je sa najavom da će tu biti najmoderniji sistem sa kilometrima optičkih kablova. No, kroz taj optički kabl dobijao se internet od samo 6/1 Mb/s, iako su tehničke mogućnosti daleko veće. Akcija „Telekoma Srbija“ koja je sprovedena pre nekoliko meseci je pretila da sasvim uništi poverenje u ovu kompaniju: u reklami je bilo navedeno da „za samo dodatnih stotinak dinara dobijamo beskonačne razgovore u fiksnoj telefoniji i 600 minuta na mobilnom umesto dosadašnjih 500 minuta“. Kada su stigli računi usledilo je iznenađenje: umesto 600 minuta dobili smo 300 minuta, a kada se oni potroše, još 300 ali samo u mreži Telekoma. Ovo je, zapravo, značilo da smo umesto 500 minuta dobili 300 minuta ali uz povećanje cene. Sada se obećava brzina interneta od 50mb/s, uz potrebu potpisivanja novog Ugovora (kako bi se zadržali korisnici, jer su u naselje ušle druge kompanije koje se bave pružanjem istih usluga); mnogi stanari, koji su poverovali ovoj reklami, sada se žale da ne postižu deklarisanu brzinu, već da im je brzina višestruko niža od one napisane u Ugovoru, pri čemu od strane „Telekoma Srbija“ ne postoji volja da se situacija reši. Ipak, svi ovi problemi se ne mogu meriti sa besprizornim potezom: bez najave iskopana je ogromna rupa na našem lepom šetalištu. Planirano je da se izgradi stub visine preko 34 metara na tridesetak metara od susednih zgrada, koje će se (zbog denivelacije terena) nalaziti tačno u visini vrha stuba. Umesto, planom i projektom predviđene zelene površine u centru pešačke zone, sada dobijamo betonsku rupu u kojoj će se nalaziti ružni stub. Na manje od 100 metara od iskopane rupe se nalazi vrtić, više dečijih igrališta, sportski tereni gde stanari provode više sati dnevno. Dobili smo informaciju da se planira postavka još tri stuba u neposrednoj blizini već izgrađenog vrtića i velikog broja zgrada. Već godinama se ignorišu stanovnici naselja Stepa Stepanović, koji se tretiraju kao da ne postoje na ovoj lokaciji, kao da se štetni sadržaji, koji nekome služe kao izvor zarade, ne tiču stanovnika našeg naselja. Ova peticija istovremeno pokazuje i volju njenih potpisnika da odustanu od korišćenja svih usluga „Telekoma Srbija“, ukoliko se zadrži namera ove firme u vezi postavljanja antenskog stuba, čime bi bilo obesmišljeno njegovo postojanje u naselju Stepa Stepanović.

GRAĐANSKA PETICIJA – APEL ZA HITNO OBUSTAVLJANJE RADOVA NA IZGRADNJI ANTENSKOG STUBA TELEKOMA U NASELJU STEPA STEPANOVIĆ

Mi, dole potpisani građani apelujemo na nadležne u:
-    Vladi Republike Srbije
-    Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
-    Telekomu Srbija
da preuzmu aktivnosti koje bi dovele do očuvanja izvornog projekta naselja Stepa Stepanović, koji nije podrazumevao ovako postavljene antenske stubove, te da se pod hitno i bez odlaganja prekinu svi dalji radovi na njihovoj izgradnji.

Ideja za peticiju je potekla u okviru grupe građana koji su zainteresovani za ovo pitanje i uz saradnju sa Udruženjem stanara naselja Stepa Stepanović. Kontakt osoba u vezi sa peticijom je Željko Milošević (br. lk. 003403246) kupac stana u okviru naselja Stepa Stepanović.

 

Zašto je broj lične karte važan?

Potpisivanje ove peticije nismo mogli da organizujemo na klasičan način zbog logističkih razloga i vremenskog ograničenja. Zbog toga je organizovano elektronsko potpisivanje peticije. Uobičajena praksa kod "ozbiljnih" peticija je da se nečim potvrdi identitet potpisnika. Ovo je posebno važno u slučaju elektronske peticije kada nema fizičkog potpisa. Broj lične karte je prikladan jer ga je praktično nemoguće zloupotrebiti ako onaj ko želi da ga zloupotrebi nema i dokument kod sebe.


Željko Milošević    Kontaktirajte autora peticije