PETICIJA PROTIV DUALNOG OBRAZOVANJA I EKSPLOATACIJE DECE

Ova peticija ima za cilj da spreči donošenje zakona o dualnom obrazovanju u bilo kom obliku. Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju, pored ostalog, predviđeno je da će učenici srednjih stručnih škola od početka školovanja u okviru nastave raditi i do 8 sati dnevno, do 35 sati nedeljno i da će za taj rad dobijati nadoknadu u visini od 65 dinara po radnom satu, što je duplo manja cena od minimalne cene rada. Takođe je predviđeno  da se nadoknada isplaćuje samo za "produktivan rad" što ostavlja mogućnost da se manipuliše i da se ne plati ni ono malo što je zakonom predviđeno. Očigledno je da ovim putem žele obezbediti jeftinu robovsku radnu snagu i da decu i đake ekonomski eksploatiše na najprljaviji način. Ovaj zakon predstavlja potpunu degradaciju srednjeg stručnog obrazovanja, ali i svih pedagoških i ljudskih normi na kojima se obrazovanje kao takvo zasniva. Školske klupe će se pretvoriti u radna mesta na kojima će učenici raditi gotovo bez nadoknade. Jasno je kao dan da ova vlast u saradnji sa stranim investitorima i domaćim preduzetnicima, sve preko Privredne komore Srbije, želi da izrabljivanje već počne od dece, što je nešto što smo videli u XIX veku i ne želimo više da se ponavlja. Ako su roditelji dopustili da im rasprodaju i unište fabrike, preduzeća i živote ne dozvolimo da se to isto nastavi i sa našom decom. Ovaj put koji sada vidimo nije put zapošljavanja, ovo je put u dužničko i radno ropstvo. Zato prvo potpišite peticiju kako bi počeli da se organizujemo protiv ovog zakona, pa se vidimo i na ulicama!

Zakon o dualnom obrazovanju i obrazloženje  za donošenje zakona možete protičatati na linkovima ispod:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/FINAL-NACRTA-ZAKONA-O-DUALNOM-OBRAZOVANJU-12.05.2017..pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/2017-FINAL-OBRAZLOZENJE-NACRTA-ZAKONA-12.05..pdf


Studentski pokret Novi Sad    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Studentski pokret Novi Sad da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...