PETICIJA PROTIV NETRANSPARENTNOG RADA STUDENTSKOG PARLAMENTA I V. D. UPRAVE FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Mi, studentkinje i studenti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mislimo da je neophodno izraziti nezadovoljstvo zbog sumnje u regularnost rada tela Fakulteta koja utiču na naš obrazovni proces i koja bi trebalo da štite studentske interese: Studentskog parlamenta i v. d. uprave.     

Mi nemamo uvid u to kakvim delovanjem Studentski parlament štiti interese zajedničke većini studentkinja i studenata. Pođimo od toga da Studentski parlament odbija da odgovara na sasvim smislena pitanja postavljena u grupi našeg fakulteta. Činjenica da postoji fejsbuk stranica parlamenta, gde eventualno možemo doći do odgovora na pitanja, ne može biti nikakav protivargument - fejsbuk grupa našeg fakulteta je zvanična i podjednako relevantna, broji 17.000 članova, i Studentski parlament je dužan da u njoj odgovara i da na nju postavlja sva obaveštenja. Studentski parlament nigde nije javno istakao spisak imena svojih trenutnih članova, tako da studenti najčešće ne znaju ko je predstavnik/-ca njihove studijske grupe i kome bi trebalo da se obrate kada žele da se o njihovim problemima razgovara. Ukoliko se pojedini članovi Studentskog parlamenta oglase kako bi - ne odgovorili već diskvalifikovali bilo kakvo pitanje ili mišljenje koje dovodi u sumnju regularnost njihovog rada, ili rada i odluka organa upravljanja Fakulteta, onda bi njihovo obraćanje često postajlo bahato i krajnje neprimereno. U poslednjih nekoliko dana studenti su lančano, nadovezujući se jedni na druge, sve češće izražavali kritiku usmerenu ka problemima: (ne)održavanja ispitnih rokova, uslovljenosti prijave ispita plaćenom školarinom, cenâ prijava, ali i pojednako važnu kritiku aktuelnih događanja koja urušavaju ugled ove obrazovne institucije. Nakon što su izrazili svoje mišljenje, neki od tih kolega i koleginica izbačeni su iz fejsbuk grupe Filološkog fakulteta. Rad Studentskog parlamenta je, sve u svemu, nedovoljno transparentan. Zanemarili smo moć koju Studentski parlament, kao jedan od organa upravljanja, nosi u celokupnoj strukturi - pogledati član 140 Statuta Filološkog fakulteta u Beogradu* (stav 8: ,,[Studentski parlament] pokreće inicijative za donošenje ili promenu propisa od interesa za studente” i stav 9: ,,pokreće inicijative za donošenje ili izmenu odluka drugih organa Fakulteta koje se odnose na položaj studenata u nastavnom procesu i upravljanju Fakultetom”). Pri rešavanju problema zajedničkih većini studenata, neophodno je da osvestimo koliko nam je potreban zakonski zagarantovan organ (Studentski parlament), kao nezamenljiv prostor za dijalog među studentima, odakle naši glasovi odjekuju ka ,,višim” strukturama. Neosvešćivanje značaja uloge Studentskog parlamenta i nezainteresovanost za praćenje njegovog rada doveli su nas u situaciju postojanja ogromnog jaza između neartikulisanih glasova studentkinja i studenata i organa koji ostaje neiskorišćen.     

Najaktuelniji primer nedovoljne transparentnosti u radu Studentskog parlamenta jeste informacija o 60 studenata koji su učestvovali na glasanju na e-sednici, a koje su birali članovi Studentskog parlamenta. Svedoci smo da se sedam katedri oglasilo i odbilo da učestvuje na e-sednici, održanoj 20. maja, propraćenoj očitim iregularnostima i nedopustivim malverzacijama. Sama sednica - počevši od datuma za koji je zakazana - pokazatelj je bezobzirnog nepoštovanja i nemarnog odnosa prema interesima studenata ovog fakulteta. Paradoksalno, iako je veliki broj naših profesorki i profesora proglasio bojkot glasanja, prvenstveno kako bi zaštitili studentska prava, sami studenti nisu potegli diskusiju o mogućem bojkotu. Informacija o šezdesetoro studenata van parlamenta koji su mogli, pokazavši svoje interesovanje, da učestvuju kao glasači na sednici, trebalo je da dođe do najšireg broja studentkinja i studenata, kako bi oni zainteresovani mogli da se prijave svojim predstavnicima u Studentskom parlamentu.    

Upoznati smo sa dopisom naših profesora sa sedam katedri Filološkog fakulteta i ovim putem im poručujemo da se priključujemo njihovoj pobuni protiv nepoštovanja zakona i urušavanja etičkih temelja akademske zajednice.

* Pozivanje na Statut Filološkog fakulteta, međutim, nema nikakvu pravnu težinu, s obzirom na to da Fakultet trenutno nema važeći, legalni Statut. Ovom prilikom koristimo se verzijom iz 2013. godine, dostupnom na sajtu Fakulteta.


Tamara Ristić i Aleksandra Petrović    Kontaktirajte autora peticije
Facebook