PETICIJA: PROTIV NOVOG PDV PRAVILNIKA I POPDV OBRASCA

Tražimo da ministar finansija Dušan Vujović ne donese novi Pravilnik o PDV na osnovu Predloga pravilnika koji je sačinila Radna grupa iz sledećih razloga:


-      Predstavlja značajno opterećenje za knjigovođe I privredu. Analize pokazuju da će koštati privredu Srbije više od 100 miliona evra samo u prve tri godine.  

-      Ne uzima u obzir istraživanja I iskustva razvijenih zemalja po kojima broj polja ne doprinosi boljoj naplati PDV. POPDV obrazac ima 5 puta više polja nego što prosečno imaju PDV prijave u evropskim zemljama, zobog čega se obračun PDV značajno komplikuje. Po svim stručnim analizama novi pravilnik neće doneti nikakvu korist.  

-      Ugrožava međunarodnu Poziciju Srbije koja pada na Doing Business listi.  

U Beogradu, 18.08.2017. godine.  


Knjigovodje/Racunovodje    Kontaktirajte autora peticije