PETICIJA PROTIV OGRANIČAVANJA PRAVA NA LEGALNI ABORTUS U ŠPANIJI

Srbija je započela pregovore o punopravnom članstvu u EU, ali mi, kao građani i građanke Srbije, želimo da uđemo u Evropsku uniju u kojoj se poštuje čitav korpus osnovnih ljudskih prava, a pravo žene da odlučuje o vlastitom telu upravo je jedno takvo pravo.

Mi, dolepotpisani građani i građanke Srbije, ogorčeni smo zbog pokušaja da se ženska prava na legalan, siguran i besplatan abortus u Španiji ograniče. Najoštrije osuđujemo nameru španske vlade da drastično ograniči pravo žena u Španiji da odlučuju o vlastitom telu. Od parlamentarne većine u oba doma španskog Parlamenta očekujemo da predloženi Zakon odlučno odbaci.

 

Zahtevamo da institucije Evropske unije i sve njene države članice priznaju i omoguće:

  • uključivanje reproduktivnog prava, kao ključnog ženskog ljudskog prava, a tu spada i pravo na legalan, siguran i besplatan abortus, u Povelju o temeljnim ljudskim pravima i u Lisabonski ugovor.
  • uživanje prava na legalan, siguran i besplatan abortus za sve žene u Evropskoj uniji.

 

Pravo na legalan, siguran i besplatan abortus mora postati temeljno ljudsko pravo svih žena u Evropskoj uniji!

 

O broju prikupljenih potpisa obevestićemo ambasadu Kraljevine Španije i Delegaciju Evropske komisije u Republici Srbiji.