Peticija protiv povećanja školarine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Poštovane koleginice i kolege, na sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 26.01.2022. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, članovi veća izuzev studenata su usvojili predlog odluke o povećanju školarine sa 83.000 na 86.000 rsd. Na naše pitanje koji je razlog za povećanje školarine nismo dobili konkretan odgovor. 

Ovim putem pozivamo sve studente našeg fakulteta bez obzira da li se finansiraju na teret budžeta ili su samofinansirajući studenti da poptpisu peticiju, koju bi kasnije predstavnici Studentskog parlamenta predali upravi fakulteta.


Studentski parlament Pravnog fakulteta    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Studentski parlament Pravnog fakulteta moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe: