Peticija protiv rusenja Picinog parka u Banja Luci!

POTPIŠITE PETICIJU!

Zahtijevamo da Skupština Grada Banja Luka hitno zakaže vanrednu sjednicu Skupštine grada i da na istoj pokrene inicijativu za reviziju regulacionog plana za prostor u obuhvatu ulica Jovana Dučića, Pave Radana, Prvog krajiškog korpusa i Vuka Karadžića. Tražimo da se poništi odluka o prodaji zemljišta pravnom licu Grand Trejd, na lokaciji Medicinska elektronika, te da se zelena površina na spornoj lokaciji prenamijeni u javnu zelenu površinu.

Zahtijevamo da Vlada Republike Srpske poništi investitoru "Grand trejd" Banja Luka, vlasništvo Mile Radišića, odobrenje za gradjenje objekata na zemljištu na lokaciji Medicinska elektronika.

SPASIMO PARK!