Peticija protiv smanjenja broja strucnih saradnika u skolama

Novim pravilnicima o finansiranju cena usluga u osnovnoj i srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 36/2015 od 21.4.2015.godine i „ Službeni glasnik RS“, br. 35/93) planira se smanjivanje broja stručnih saradnika, psihologa i pedagoga i to na način da će od sada škole tek sa 32 odeljenja imati pravo na dva stručna saradnika, psihologa i pedagoga, a škole sa manjim brojem odeljenja od 32 će imati samo jednog stručnog saradnika-psihologa ili pedagoga. Ova odredba povlači za sobom otpuštanje psihologa ili pedagoga u školama koje imaju manji broj odeljenja od 32. Ovakav način „racionalizacije“ broja zaposlenih stručnih saradnika u školama smatramo neopravdanim.

Prvo, broj odeljenja ne može biti jedino merilo po kome će se odlučivati o broju stručnih saradnika u školama. Uzmimo primer - školu sa 27 odeljenja i sa prosečnim brojem đaka od 25. Ukupno, to je 675 đaka, 1350 roditelja i oko 50 zaposlenih nastavnika. Zašto jedan stručni saradnik? Koji je argument? Da li je „opravdano“ da sa ovim broje đaka, roditelja i zaposlenih, škola ima jednog stručnog saradnika? S tim u vezi, rad stručnih saradnika NIJE samo rad sa decom i odeljenjima, pa s toga, opet, ne vidimo razlog da se samo na osnovu broja odeljenja odlučuje o broju stručnih saradnika.

Drugo, prema najnovijem pravilniku o programu svih oblika rada stručnih saradanika („Prosvetni glasnik, br. 5/2012 od 19.6. 2012.godine“) obim posla stručnih saradnika se umnogome povećao (9 oblasti rada, a u okviru svake oblasti prosečno 15 stavki obaveza rada), a ne smanjio, pa i sa ovim u vezi ne vidimo opravdanost smanjenja broja stručnih saradnika u školi. Zašto se povećava obim posla, a smanjuje broj stručnih saradnika?

Treće, psiholog i pedagog nisu ista zanimanja, to su dva različita zanimanja. Pedagog ne može da radi poslove psihologa i obrnuto. Zašto psiholog ili pedagog? To bi isto bilo kao da kažete da će od sada nastavu biologije realizovati profesor biologije ili profesor geografije? Ovom odredbom psiholozi i pedagozi su dovedeni u neravnopravan položaj i umanjena je važnost i jedne i druge struke, a kvalitet rada pedagoško-psihološke službe u školama doveden je u pitanje.

Četvrto, stručni saradnici imaju radno vreme u okviru koga rade intenzivno sa decom bez obzira na broj učenika. Ukoliko škola ima manje učenika to znači da stručni saradnik ima više mogućnosti za kvalitetniji rad, a ne da ima manje posla. Takođe, vrlo često se dešava da u nekim školama ima manji broj đaka, ali je struktura takva da postoji potreba za pojačanim radom. Opet, zašto smanjivati broj stručnih saradnika i određivati ga samo na osnovu broja dece, i to proizvoljnog broja?

S toga smatramo da je novim, gore navedenim Pravilnikom, kojim se planira otpuštanje stručnih saradnika iz škola, izvršena ozbiljna nepravda kako prema zaposlenim stručnim saradnicima, tako i prema deci, roditeljima i ostalim zaposlenima u školi. Uloga stručnih saradnika je da se zalažu za decu, njihove potrebe, uvažvajući nauku. „Racionalizacija” na ovakav način, koja je na štetu najslabijih i njihovih potreba, je nehumana i vodi u destrukciju društva.  

Smanjenje broja stručnih saradnika smatramo potpuno neargumetovanim, neopravdanim i protivnim evropskim idejama koje vode ka boljitku i povećanju kvaliteta obrazovanja u Srbiji i njegovom usklađivanju sa standardima kvaliteta i rada u naprednim evropskim zemljama, kakvom mi želimo da postanemo.

Ovom peticijom dižemo glas protiv ovakvog načina smanjenja broja stručnih saradnika, i zahtevamo da se najnoviji PRAVILNICI o finansiranju cena usluga u osnovnim i srednjim školama, stave van snage.


Nataša Popović, psiholog    Kontaktirajte autora peticije