PETICIJA STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Postovane koleginice i kolege, Studentski parlament Univerziteta u saradnji sa parlamentima fakulteta se prikljucuje peticiji koju je pokrenuo SKONUS ( Studentska konferencija Univerziteta Srbije), sa zahtevima:

1. Da budzet u 2013/14 ostane 48espb.

2. Da broj ispitnih rokova u 2013/14 ostane 6.

3. Da se svima koji su u 2012/13 ostvarili 60espb, a koji su se rangirali u okviru kvote, omoguci da budu na budzetu / da budu potpuno oslobodjeni placanja skolarine

4. Da se svima koji su u 2012/13 ostvarili 48espb, a nisu uspeli da se rangiraju u okviru kvote, omoguci da budu u potpunosti ili delom oslobodjeni skolarine.

5. Da se uslov za stipendiju sa 9.00 vrati na 8.50.SVI STUDENTI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU PETICIJU MOGU POTPISATI U KANCELARIJAMA STUDENTSKIH PARLAMENATA MATICNIH FAKULTETA


Univerzitetski parlament    Kontaktirajte autora peticije