Peticija protiv prenosa magistarskog rada u narednu studijsku godinu u svojstvu zaostalog predmeta

Po dopisu koji je poslao Univerzitet CG fakultetima, studenti svih studijskih programa treba da regulišu svoj status za narednu studijsku godinu (2019/2020). 

Ovim dopisom Univerzitet uslovljava studente da sve nepoložene predmete prenesu u narednu godinu studija, što je važilo uvijek. Međutim pored nepoloženih predmeta studenti moraju prenijeti i magistarski rad (koji nosi 30 ETCS kredita) i platiti taj prenos dodatnih 1.000 € (obnavljanje godine).

Opravdanost ove peticije će se naknadno obrazložiti analizom Ugovora o studiranju, Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta i Pravilnika o postidiplomskim magistarskim studijama - koja će predstavljati prilog ovoj peticiji.

Studenti potpisnici ove peticije, smatraju da bi trebalo da imaju iste uslove studiranja kao i sve prethodne generacije, tj. smatraju da se magistarski rad ne može prenositi kao zaostali predmet. Odluka koja je donešena na osnovu priloženog dopisa, nema pravnu osnovu, niti je realna u trenutnoj organizaciji magistarskog programa.

Dopis_univerziteta.jpg


Studenti magistarskih studija Univerziteta CG    Kontaktirajte autora peticije