Peticija za hitno izdavanje diploma

Studenti koji su završili osnovne i master akademske studije po Bolonji već dve godine čekaju na diplome. Samo je pitanje dana kada im se ni uverenja neće priznavati. Za bilo koju stipendiju ili posao u inostranstvu obavezno je priložiti diplomu. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova donet je još 2007 godine, a poslednja izmena nalazi se u Sl. Glasniku RS br. 40 od 29. maja 2009. S obzirom da postoje svi zakonski uslovi da se ovaj dokument izda a da neposedovanjem istog hiljade studenata ne moze da ostvari svoja prava zagarantovana Ustavom i Zakonom, tražimo da se diplome izdaju do početka školske 2012/2013 godine