Peticija za izdavanje prostorija OŠ "Jovan Dučić" za vannastavne aktivnosti dece

На основу члана 56. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“; бр. 98/06 и 115/21), доле потписани грађани/родитељи деце која похађају ОШ „Јован Дучић“ (у даљем тексту: Школа), подносимо  

П Е Т И Ц И Ј У  

којом тражимо објашњење зашто је онемогућено издавање просторија Школе за ваннаставне активности деце у виду разних спортова, шаха, фолклора, страних језика и сл. и захтевамо да се предузму све неопходне мере да се ове активности дозволе у обиму у ком је то просторно оствариво.       

Као родитељи деце која похађају Школу мишљења смо да би, омогућавањем ваннаставних активности у школи, након или пре часова, деци било омогућено да се друже међусобно, да осете ближу повезаност са Школом, да истражују своја интересовања и могућности, да мање проводе времена на телефонима, таблетима и сл., да, у крајњој линији, коришћењем стечених вештина и знања на овим активностима допринесу и успеху и расту имиџа Школе на разним такмичењима.       

Свесни повећаног проблема са растућим насиљем у школама мишљења смо да би се деца, повезивањем и на овим активностима више осећала као део тима и да би та припадност довела до њиховог зближавања а не стварања осећаја отуђености и неприхватања.

Такође, услед двосменске наставе у Школи наша деца су онемогућена да иду на ваннаставне активности других основних школа у окружењу, али и клубова, што родитељима представља додатну отежавајућу околност јер, поред мало времена које могу да проводе са својом децом, губе доста времена на организацију и одвожење на додатне активности.

Подсећамо да смо и сами као деца били ангажовани на различитим активностима и да су исте увек биле организоване по школама што је омогућавало да, у вишим разредима, сами одлазимо на њих и што је доприносило нашем правилном одрастању и прихватању одговорности.

Молимо Вас да уважите нашу петицију и да предузмете све напоре (прибављање документације, тражење одговора надлежних институција, одржавање неопходних састанака и сл) како би се у Школи омогућило одржавање ваннаставних активности као и да нас обавестите, преко Савета родитеља, о предузетим активностима, односно разлозима због којих није могуће организовати ваннаставне активности.

Такође, уколико сте мишљења да је сврсисходно, вољни смо упутити петицију и надлежном министарству као и другим надлежним државним органима, јединицама локалне самоуправе и институцијама. 


Родитељи ученика ОШ Јован Дучић    Kontaktirajte autora peticije