Peticija za izmeštanje brze pruge van naseljenog područja grada Jagodine

СКУПШТИНИ ГРАДА ЈАГОДИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

На основу чл.56 Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021) и чл.103 Статута града Јагодина ("Сл. гласник града Јагодине", бр. 6/2023), доле потписани грађани подносе,  

П Е Т И Ц И Ј У

Захтевамо од горе наведених органа Града, да се у што краћем року обрате Влади Републике Србије – Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са захтевом да се изврше промене просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш, тако што ће се планирана траса брзе пруге изместити ван густо насељеног подручја ширег центра града Јагодина.  

О б р а з л о ж е њ е

Ми доле потписани грађани града Јагодина, упознати смо са плановима за трасу брзе пруге и свих пратећих елемената из „ Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш.“

Иако потпуно свесни значаја брзе пруге и њеног што бржег успостављања, као и да је добробит коју ће брза пруга донети првенствено нашој деци и нашим унучићима, а и нама самима, много већа од појединачних интереса, ипак смо се одлучили да Вам се обратимо на овај начин, због планиране трасе брзе пруге, која је предвиђена да прође кроз средиште града Јагодина.

У том смислу, сматрамо да је неопходно измештање пруге ван густо насељеног подручја ширег центра града Јагодина, јер би у супротном град практично био „пресечен“ на два дела, имајући у виду да постојећи надвожњаци свим грађанима који станују „преко пруге“, а желе да дођу до центра града или градске пијаце, продужавају пут за бар 5 километара у једном правцу, као и онима из централних градских подручја који иду на  посао, или имају имовину „преко пруге“.

Све наведено повезано је и са већим загађењем и већом емисијом штетних гасова, посебно знајући какав је возни парк просечног грађанина, чиме би дошло до додатног и непотребног загађења животне средине коме би житељи Јагодине били изложени.

Јагодина је град са највећим бројем становника на релацији Београд – Ниш, са неких 50 000 становника у самом граду, а већ неколико година постоји тенденција ширења града „преко пруге“ због великог броја слободних плацева, одличне инфраструктуре, гасовода, близине ауто-пута, па би пресецањем града брзом пругом дошло би до значајног пада вредности непокретне имовине становништва „преко пруге“, док би предвиђене звучне баријере и заштитне ограде око брзе пруге у ширем центру града биле налик некадашњем „берлинском зиду“ , са два надвожњака као пар капија за прелазак из једног дела града у други.

Осим тога, на овај начин би био затворен пут који је најкраћа веза са селима на ободу града, Рибаре, Глоговац итд., као и са општинама Свилајнац и Деспотовац, па би уколико опстане понуђено решење за трасу брзе пруге, индиректну штету трпели и мештани наведених села као и грађани блиских општина, што целој овој проблематици даје и регионални карактер.

Брза пруга се формира ради превоза терета и путника у што краћем року и то неспорно представља позитивну техничку иновацију за опште добро, међутим поставља се питање, уколико траса брзе пруге пролази кроз центар града, шта ако дође до неке хаварије, испадања воза из колосека, цурења метана, киселине или неких других опасних материја, посебно имајући у виду да је центар града удаљен неких 200 до 300 метара од пруге, а у зони око железничке станице је велики број вишеспратница, са великим бројем станова и становника, будући да неких 30 000 људи живи у појасу од 300 метара од пруге.

Свесни смо да се планирају и спроводе огромне мере безбедности, али смо такође свесни и да често у медијима наиђемо на информацију да је неки воз, негде у Европи, налетео на други воз, испао из колосека итд. Какве би последице биле по становништво у зони од 500 метара од пруге, ако дође до овакве хаварије приликом превоза неких опасних материја и гасова које се брзо шире ваздухом, посебно имајући у виду да се до сада железничке несреће дешавале при брзинама од 40 до 60 km/h, па можемо само да замислимо какве би последице биле при брзинама већим од 120 km/h.

На основу свега наведеног, сматрамо да је далеко боље да брза железничка пруга прати трасу постојећег ауто-пута, или да се на други начин измести ван густо насељеног градског језгра, како би се избегле све горе описане последице, које би у супротном засигурно наступиле, због чега и подносимо ову петицију и на основу чл.103 ст.3 Статута града Јагодина захтевамо одговор у што краћем року.  

У Јагодини                                                                                                           22.04.2024. године 


Nećemo podeljenu Jagodinu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Nećemo podeljenu Jagodinu moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...