Peticija za hitno sazivanje sastanka nadležnih organa FSS u cilju korigovanja cenovnika obnove licence

 Poštovane kolege,

Svakodnevno smo suočeni sa problemima koji otežavaju rad i život fudbalskih trenera u Srbiji. Trenerski posao je, pored naše ogromne ljubavi i strasti, postao samo HOBI, kojim mogu da se bave samo oni koji imaju značajne prihode van fudbala. Samim tim podatkom se vrši vrsta selekcije koja ne može doneti boljitak našoj struci i našem fudbalu, imajući u vidu da nema dobrih fudbalera bez dobrih trenera. Od brojnih problema vezanih za status i prava trenera, trenutno je najaktuelniji : takozvana obnova UEFA licenci.

Nedavno je, od strane nadležnih organa FSS, donesena odluka o stupanja na snagu novog cenovnika za obnovu pomenutih licenci, koja se vrši na svake 3 godine 

  • Obnova PRO licence   120 000 
  • ObnovaA licence       50 000 
  • ObnovaB licence       25 000 

Imajućiu vidu:

  • neredovnost  primanja 
  • visinu primanja
  • sigurnost posla
  • cenu pomenutih obnova u regionu i Evropi 

smatramoda je određena cena NEPRIHVATLJIVA i NEADEKVATNA za stanje struke u Srbiji. U najmanju ruku nepristojna za ,,pokrivanje troškova organizacije seminara''. Imajući u vidu sve predočeno, pozivamo sve trenere, da svojim potpisom na ovu peticiju, podrže ZAHTEV za sazivanje hitnog sastanka nadležnih organa FSS a u cilju korigovanja cenovnika pomenutih seminara (usklađivanja sa realnim stanjem i mogućnostima).


Fudbalski trener    Kontaktirajte autora peticije
Facebook