PETICIJA ZA NOVU ZGRADU FAKULTETA MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

Sadašnja zgrada Fakulteta muzičke umetnosti (Muzičke akademije) sagrađena je daleke 1937.godine. Bila je izgrađena kao privremeno rešenje uz čuvenu zgradu SKC-a i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, okrenuta prema parku Manježu.

1939. godine je postojao projekat i rešenje za preseljenje Fakulteta muzičke umetnosti, ali taj projekat usled početka drugog svetskog rata pada u zaborav i nikada nije realizovan.

Ipak, od završetka drugog svetskog rata pa sve do 2019. godine nijedna vlast nije imala sluha za potrebe studenata muzičke umetnosti. Privremena zgrada je i dalje objekat u kome je smešten Fakultet muzičke umetnosti. Muzička akademija je od svog postanka rasadnik mladih talenata koji dobijaju znanje od odličnih profesora, od kojih većina nakon sticanja diplome odlazi na usavršavanje ili traženje posla u inostranstvo. Oni koji se vrate nemaju priliku da podele svoje znanje sa studentima i učenicima usled neadaekvatnih uslova, kako na samom fakultetu, tako i usled nedovoljno muzičkih škola.

Zgrada je danas u lošem stanju i kapacitet je nedovoljan za današnji broj studenata. Instrumetni su stari i neretko u lošem stanju, broj prostorija i klavira je nedovoljan, pa mnogi studenti čekaju satima da dobiju priliku da vežbaju na svom instrumentu, ako uopšte imaju sreće da dođu do instrumenta tog dana.

Mnogi studenti nemaju čak ni sobe predviđene za vežbanje instrumenta, pa se snalaze tako što vežbaju po hodnicima ili toaletima.

Ovom prilikom apelujem i molim nadležne iz ministarstva kulture, ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, nadležne republičke, gradske i opštinske vlasti, gradonačelnika Zorana Radojičića, zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, da čuju glas i vapaj studenata Fakulteta muzičke umetnosti i da se organizuje sastanak na kojem bi se razgovaralo o tome na koji način bi se prikupila sredstva za projekat i rešenje nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti. Nova zgrada je nužna i od vitalnog značaja za rad muzičkih umetnika, profesora, obrazovanje mladih umetnika i opstanak umetnosti i kulture u gradu Beogradu i Republici Srbiji.

Sa nadom da će nadležni čuti i reagovati na našu molbu.

Strahinja Tričković,

student master studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu  


Strahinja Tričković (student master studija Fakulteta muzičke umetnosti)    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Strahinja Tričković (student master studija Fakulteta muzičke umetnosti) da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...