PETICIJA ZA OBNOVU ATLETSKE STAZE NA ATLETSKOM POLIGONU "KOŠEVO"

Atletska staza na Atletskom poigonu "Koševo" je izgrađenja1996 godine putem Međunarodne Atletske Asocijacije.

Atletskoj stazi u sklopu atletskog poligona istekao je  vijek trajanja,  te je kao takva neuslovna za kvalitetan rad, i uzrok čestim povredama atletičara i drugih sportista.

Atletski klub "Sarajevo" već godinama aplicira sa projektom rekonstrukcije prema Općinskim, Kantonalnim i Federalnim nadležnim ministarstvima, međutim bezuspješno.

Imajući u obzir da je za rekonstrukciju potreban iznos od 300,000,00 KM, te činjenicu da navedene vlasti troše desetorostuko više novca za nabavku stolica za nogometne stadione, cilj peticije je da se rekonstrukcija atletske staze stavi u prioritet navedenih nivoa vlasti.

 

 

Obnova staze je usmjerena na široku lepezu korisnika atletske staze te se može smatrati da je projekat rekonstrukcije usmjeren na građane svih uzrasta i generacija našeg glavnog grada ali i čitave Bosne i Hercegovine.  Ovim projektom direktno će benifitirati i dosadašnji korisnici a to su :

 • Atletičari članovi Atletskog saveza Bosne i Hecegovine atletske federacije(IAAF) - takmičenja
 • Atletičari reprezentativci Bosne i Hercegovine
 • Atletičari i atletičarke Atletskih klubova Sarajevo, Bosna, Željezničar- svakodnevni trenažni proces
 • Polaznici atletske škole AK Sarajevo
 • Učenici srednjih i osnovnih škola
 • Članovi drugih sportskih klubova: nogometnih, košarkaških, teniskih, rukometnih i dr.
 • Invalidna lica
 • Studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
 • Studenti ostalih fakulteta
 • Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
 • Pripadnici specijalne jedinice  FMUP-a
 • Pripadnici SIPA-e

Rekreativci, građani grada Sarajeva i Kantona


Atletski klub Sarajevo    Kontaktirajte autora peticije