Peticija za održivost državnog apotekarstva i Apoteke Novi Sad

MOLIMO SVE GRAÐANE DA ZAJEDNO PRIKUPIMO ŠTO VIŠE POTISA DA BI DRŽAVNE APOTEKE U SRBIJI OPSTALE. U PITANJU SU DRŽAVNA APOTEKA U NOVOM SADU ČIJE PROPADANJE GRAD NEĆE DA SPREČI. ZAPOSLENI NE DOBIJAJU PLATE, LEKOVA NEMA, POLICE SU PRAZNE. PRVO JE POČELO SA APOTEKOM PANČEVO, SADA JE NOVI SAD, A KOJA JE SLEDEĆA?! APOTEKA NOVI SAD IMA TRADICIJU STARU 300 GODINA. GRAD JE DOZVOLIO DA SE OTVORI MNOGO PRIVATNIH APOTEKA, A DA LI STE VI GRAÐANI SPREMNI DA TO DOZVOLITE ILI ĆETE SE IPAK ODUPRETI SISTEMU I POTPISATI NAŠU PETICIJU, A SAMIM TIM I POKUŠATI DA SPREČITE DA JEDNA OVAKVA USTANOVA PROPADNE I 250 RADNIKA OSTANE BEZ POSLA, A PORODICE BEZ PRIMANJA?!