Peticija za osnivanje ALIMENTACIONOG FONDA

Pozivamo sve gradjane naše zemlje, da potpisivanjem peticije za osnivanje Alimentacionog fonda, pomognu svim samohranim roditeljima i njihovoj deci. Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću samohrani roditelji je neplaćanje alimentacije od strane, uglavnom nesavesnih očeva, iako ima i nesavesnih mejki, koje su takodje u obavezi da plaćaju alimentaciju. Kako sudski procesi dugo traju, mnogi nemaju novca da placaju skupe advokate, a presuda za plaćanje alimentacije ( iako ona druga strana izbegava plaćanje ), sprečava mnoge da ostvare prava za neke druge vidove pomoći ( materijalno obezbedjenje porodice i druge vrste novčanih pomoći samohranim roditeljima od strane države).

Stvaranjem Alimentacionog fonda, država bi ubuduće plaćala alimentaciju, a od druge strane refundirala taj novac, a država ima mehanizme pomoću kojih bi taj novac naplaćivala od nesavesnih, drugih, roditelja. Na ovaj način bi pomogli stotinama hiljada dece iz ovakvih porodičnih zajednica, da poboljšamo njihovu tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalaze i makar malo unapredimo kvalitet njihovog života.


Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica "ZAJEDNO"    Kontaktirajte autora peticije