Peticija za osnivanje azila za pse u Bijeljini

Na području Opštine Bijeljina trenutno ne postoji adekvatno sklonište za pse. Posao "zbrinjavanja" napuštenih životinja obavlja Higijeničarska služba u kojoj postoji kapacitet za 40 pasa. Kada se taj kapacitet prepuni, slijedi ubijanje pasa na još neispitane načine. Uslovi pod kojima se drže psi ne odgovaraju zakonskim propisima o brizi o napuštenim životinjama. Služba ne radi na procesu udomljavanja pasa i drži ih u neadekvatnim uslovima. Na području opštine sve je više pasa lutalica koji uslijed gladi i iznemoglosti napadaju ljude koji ih, u ime SVOJE neodgovornosti, ubijaju. Spriječimo nezakonito držanje i ubijanje pasa i zahtjevajmo da se u Opštini koja ima 150.000 stanovnika otvori prihvatilište sa kapacitetom za, najmanje, 500 pasa. Zaštitimo životinje, sebe i ljude oko sebe. Budimo aktivan član zajednice, ne dozvolimo da se od našeg novca finansira mučenje i ubijanje pasa. Bez prihvatilišta koje bi zbrinjavalo veći broj pasa ne postoji dugoročno rješenje. MI TO MOŽEMO!!!


Građani - aktivisti    Kontaktirajte autora peticije