Peticija za postovanje Zakona o dobrobiti zivotinja i CNR-a

Zahtevamo od Grada Beograda:

1. Hitan PRESTANAK MASOVNOG HVATANJA napuštenih pasa sa teritorije grada i njihovog odvođenja u gradska prihvatilišta!

‎2. Hitno i neodložno VRAĆANJE NA STANIŠTA svih pasa koji su sterilisani i za koje ne postoji prijava za ujed!

3. Hitno i neodložno OTVARANJE GRADSKIH PRIHVATILIŠTA za javnost - pravo za sve zainteresovane građane i udruženja za zaštitu životinja na ulazak u sve i celokupne objekte gradskih prihvatilista (tokom barem osmosatnog radnog vremena), kao i slobodu fotografisanja i snimanja u istima. Takođe zahtevamo poštovanje svih standarda postupanja i smeštaja životinja u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta (Službeni glasnik 19/12).

4. Hitno donošenje i dosledno sprovođenje PROGRAMA kontrole i smanjenja napuštene populacije pasa i mačaka - na šta obavezuje član 54. Zakona o dobrobiti životinja i sto je i najavljeno u Strategiji rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda, objavljenoj 22. sept. 2011. u Službenom listu Grada Beograda - i to PROGRAMA ZASNOVANOG NA CNR-u KAO JEDINOJ METODI KOJA DOPRINOSI EFIKASNOM SMANJENJU POPULACIJE NAPUŠTENIH pasa i mačaka.

(citat iz Strategije pod 4.5: "Program koji usvaja grad Beograd biće zasnovan na CNR strategiji"!!! I TAKO MORA I BITI!).


Poštujte i sprovodite zakone i akte koji sami donosite! ODMAH!


Grupa gradjana    Kontaktirajte autora peticije