Peticija "Za prvi Durlanski parkić!"

 

„Zeleni zid Niš“, kao neformalna grupa građana, zahteva da javna međublokovska zelena površina, zvanično dobije status gradskog parka. 

182120748_289396122685576_8313916731522960092_n.jpg

U naselju Durlan, na teritoriji gradske opštine Pantelej, ne postoji ni jedan gradski park u kome bi stanari sa svojom decom mogli da provode slobodno vreme na zdrav i kvalitetan način, uživaju u uređenom i zelenom ambijentu, bez automobila, otpada i betona.

U našoj ulici se nalazi obdanište i osnovna škola, a ne postoji ni jedan uređeni gradski park!!!  Javne, zelene površine u stambenim gradskim blokovima su jedina veza između nas i prirode. Grad Niš se kroz sva svoja planska i strateška dokumenta opredelio za očuvanje postojećih i formiranje novih zelenih površina i gradskih parkova – te je ovo prava prilika i za grad Niš da ta opredeljenja i ciljeve i realizuje!

ZATO PODRŽIMO PETICIJU ZA PRVI DURLANSKI PARKIĆ!!!

Svi potpisnici ove peticije, biće obavešteni o ishodu naše inicijative i o daljim planovima i akcijama. 

Drage komšije i sugrađani, podelite informaciju o ovoj peticiji  i pozovite prijatelje da podrže našu inicijativu i time učine nešto dobro za sebe, svoju decu i zdraviji život i životnu sredinu.

 


"Zeleni zid Niš"    Kontaktirajte autora peticije