PETICIJA ZA ALEKSANDRA STANOJLOVIĆA IZ ŠAPCA, JEDNOG OD OSNIVAČA I ZAKONSKOG ZASTUPNIKA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA MEDA-ŠABAC-POMOZIMO MU DA OBEZBEDI PROSTOR ZA PSE O KOJIMA BRINE

Aleksandar  Stanojlović iz Šapca, jedan od osnivača i zakonski zastupnik Udruženja za zaštitu životinja Meda-Šabac, već duži vremenski period se brine o napuštenim psima sa teritorije grada Šapca, obezbeđuje im smeštaj, hranu, vodu, veterinarsku negu i pomoć. Mnoge od napuštenih pasa je našao bačene još kao štence, mnoge je nalazio povređene. Odgajio ih je, lečio, mnogi od njih su sada našli dom, a ostali još uvek čekaju na isti. Mnogi od ovih pasa danas ne bi bili živi da nije bilo njega. Sva sredstva koja su potrebna za pomenute aktivnosti Aleksandar je pribavljao iz ličnih sredstava kao i  putem  donacija dobrih ljudi. Nikada nije bio finansiran od strane grada Šapca. Ono što Aleksandar želi je da nastavi da se i dalje brine o svojih 70-ak štićenika-pasa, koji nemaju nikog drugog osim njega. Za smeštaj pasa, Aleksanadr trenutno koristi privatni prostor, kuću i dvorište iste koji se nalazi u mestu Jevremovac u opštini Šabac, a uz pisanu saglasnost vlasnika pomenutih nepokretnosti.  Pomenuta kuća sa dvorištem  se nalazi na udaljenosti od oko 500 m od obližnjih kuća, i ne smeta susedima. Psi su u navedenom prostoru našli svoj mir. Aleksandar želi da, psima o kojima brine, pruži najbolje moguće uslove u pogledu smeštaja, pri čemu je jedna od mera koju mu je naložila Veterinarska inspekcija grada Šapca otvaranje- prihvatilišta za životinje. Da bi Aleksandar uspeo u svojoj misiji da psima obezbedi adekvatan smeštaj, potrebno mu je omogućiti da uz poštovanje Zakona o dobrobiti životinja u pomenutom dvorištu kuće u Jevremovcu izgradi prostor/prihvatilište/azil/pansion u kojem bi mogao nesmetano držati pse i brinuti o njima do udomljenja. U cilju pribavljanja svih potrebnih saglasnosti, rešenja, dozvola kojima će Gradska uprava grada Šapca sa svojim nadležnim odeljenjima omogućiti Aleksandru Stanojloviću izgradnju navedenog prostora za pse, molimo gradske čelnike i nadležne da imaju sluha za želju ovog Šapčanina da pomogne napuštenim psima, da shvate koliko njegov rad predstavlja pomoć gradu Šapcu i njegovim sugrađanima jer zbrinjava napuštene pse sa teritorije opštine i tako smanjuje njihov broj na ulicama. Opšte je poznata činjenica da je državni azil za pse u Šapcu, prebukiran velikim brojem pasa, te da u slučaju da Aleksandru od strane gradskh vlasti i nadležnih službi, ne bude odobren pomenuti prostor za držanje pasa o kojima brine, psi će biti oduzeti i smešteni u već prebukirani državni azil za pse u Šapcu, a o njihovj daljoj sudbini u tom slučaju, ne želimo ni da mislimo.

Aca_1.jpgAca_2.jpgAca_4.jpgAca_5.jpghttp://petface.net/100/

Potpišite peticiju, podelite je neka je potpišu i Vaši priatelji,pomozimo Alekisandru da se i dalje brine o svojim psima, koji su navikli na njega, na jedan prostor i koji svi čekaju svoje domove. Ne dozvolimo oduzimanje pasa, pomozimo im da dobiju dobiju adekvatan prostor za život na pomenutom placu  u Jevremovcu, gde mogu na miru čekati svoje udomitelje.


Biljana Stefanović    Kontaktirajte autora peticije