PETICIJA ZA REFERENDUM O UGOVORIMA ZA AUTOPUT SMOKOVAC-MATESEVO

Poštovani građani Crne Gore,

Aktuelni režim je donio odluku, iza ledja naroda, da krene u još jednu pogubnu avanturu i potpisao ugovor sa kineskom firmom CCCC o izgradnji dionice auto puta Smokovac-Mateševo u dužini od 41 km, za 809,5 miliona EUR ili 19.7 mil EUR po km. Za potrebe finansiranja ovog posla, Vlada je potpisala Ugovor o kreditu sa državnom kineskom EXIM bankom od 943.9 miliona USD koji će se vraćati 20 godina sa kamatnom stopom od 2% plus provizija od 0.25% za troškove obrade kredita i plus provizija od 0,25% za angažovana sredstva.

Imajući u vidu sledeće činjenice:

1.Ukupni troškovi izgradnje 42.5km puta sa kamatama, dopunskim uvećanjem od 10%, prelaze 1,2 milijarde EUR ili 29.6miliona EUR po km što ga čini ubjedljivo najskupljim u Evropi ikada.

2. Studija Louis Berger iz 2007godine pokazuje da je trošak ove dionice 640 mil EUR, a studija Scott Wilson 716 miliona EUR. Ugovor sa kinezima znači povećanje cijene za 71% u odnosu na procjene iz 2007, a cijene svih materijala potrebnih za auto put su danas niže i do 30%.

3. Ugovaranje posla vrijednog izmedju 640 i 716 miliona EUR za 1,2 milijarde EUR ukazuje na osnovanu sumnju da se radi o korupciji teškoj 500 miliona EUR

4. Studija koju je za potrebe Evropske investicione Vlade uradila konsultanska kuća Scott Wilson 2012 godine jasno pokazuje da je ovaj projekat EKONOMSKI NEOPRAVDAN i da ima negativnu sadašnju vrijednost od MINUS 307 miliona EUR

5. Godišnji profit ove dionice se procjenjuje max 4 mil EUR, što znači da je period povraćaja uloženih sredstava 300 godina

6. Vlada se ugovorom odrekla imuniteta po osnovu suvereniteta i ugovorila arbitražu u Kini, čijom odlukom mogu biti zaplijenjena dobra u imovini države Crne Gore, izuzev vojne i diplomatskih predstavništava.

7. Vlada je prihvatila izuzetno štetnu klauzulu "pari passu" kojom se kineska banka kao povjerilac izjednačava sa zaposlenim u javnom sektoru, penzionerima i drugim domaćim povjeriocima u naplati svojih potraživanja. Ova klauzula može dovesti do kašnjenja u isplatama zarada i penzija i plaćanja prema domaćim pravnim i fizičkim licima i ugroziti likvidnost budžeta

Zbog mnogobrojnih štetnih posledica po interes države i gradjana cijenimo da odluku o ovom Ugovoru treba da donesu gradjani Crne Gore neposredno na državnom REFERENDUMU. Narod se pita.

 


POKRET ZA PROMJENE    Kontaktirajte autora peticije