Peticija za regulisanje pravnog položaja biologa na tržištu rada i otvaranje većeg broja radnih mesta u dijagnostici za biologe

Mi dolepotpisani diplomirani biolozi i studenti bioloških nauka oštro se protivimo slabom uključivanju naše struke u dijagnostičke laboratorije, kao i neregulisanom pravnom statusu biologa sa molekularnim usmerenjem na tržištu rada. Ovom peticijom želimo da rešimo problematičan status profesije biologa i obustavimo diskriminaciju u pogledu neproporcionalne zastupljenosti (ili nepostojanja) radnih mesta za biologe u okviru molekularne dijagnostike, u zdravstvenim, obrazovnim, komunalnim i drugim privrednim oblastima.

Tražimo da diplomirani biolozi sa usmerenjem molekularnih biologa i fiziologa budu neophodan kadar u zdravstvenim laboratorijama koje se bave genetikom, mikrobiologijom, ekologijom, fiziologijom, molekularnim metodama. Smatramo da diplomirani biolozi, koji u toku školovanja najmanje 4 godine izučavaju dijagnostičke metode i analitičke pristupe, poseduju preko potrebno znanje, koje omogućava unapređenje kvaliteta rada.

U skladu sa tim,i prema Članu 56 Ustava Republike Srbije, koji reguliše pravo na podnošenje predloga, pokrećemo peticiju za izmenu postojeće zakonske regulative, u svrhu zadovoljenja navedenih zahteva, kao i  dopunu Člana 6 zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, kako bi pored lekara subspecijalista genetike, ovim delatnostima mogli da se bave i biolozi, koji su kvalifikovani za rad u navedenim oblastima. 

 

 


Diplomirani biolozi i studenti biologije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Diplomirani biolozi i studenti biologije moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...