PETICIJA ZA UGRADNJU PRESUDE "ZORNIĆ" U IZBORNI ZAKON BIH

Od mahale i sela, preko opština i gradova do Evrope i Svijeta - širite priču "Peticija Zornić" za GRAĐANSKU BiH!

KLJUČ "BOSANSKIH VRATA" JE U RUKAMA NAS DRŽAVLJANA/GRAĐANA=BOSANACA!
Prvo; mi građani ili cjelokupan bosanski (državni) narod, svi državljani BiH i van nje, mi Bosanci, se moramo izboriti za nepostojeće (postoji ono i u IZ BiH i u Aneksu 4 ali se ne poštuje!) ljudsko političko pravo, pasivno - pravo da svi mi državljani i građani budemo birani a ne samo da biramo ali na cjelom prostoru naše države BiH i s time smo se izborili i za promjenu političkog/pravnog sistema, to da umjesto dosadašnje tro-(teo)etnokratije - učinimo demokratiju - dakle, pretvaramo BiH u državu državljana i državu građana sa pravima i slobodama, i sa obavezama građana, a ne samo državu i (nepostojeća u svijetu) prava tri tzv. konstitutivna (izmišljotina fašista!) naroda (neka ih, ne smetaju nam!), dakle, želimo vladavinu državljana/ građana!
Tek potom nam se "otvaraju vrata" i za druga ljudska prava: socijalna, kulturalna i ekonomska, odnosno možemo govoriti i praviti normalnu državu i normalnu ekonomsku i socijalnu politiku. Time bi se zaustavila dvodecenijska pljačka države, bosanskog naroda i građana i vladavina klerofašista!
Takođe, stvorili bi prvavno uređenu državu, državu jednaku, pravednu i pravičnu za sve nas, a to bi povuklo i naše iseljenike van BiH u domovinu a oni jedini danas imaju kapital i znanje, dakle - počela bi se i država i ekonomski razvijati a to je ono što nama i treba jer bez "hljeba nema ni igara".
Ovo sve gore rečeno postaje realnost samo jednim našim potezom: peticija ili referendum svih nas državljana i građana za ugradnju presude "Zornić" u IZ BiH a time i u tzv. ustav BiH tj. aneks 4.
Šta čekamo, sve je našim rukama a ne čekajte od dželata milost, oni su svoje rekli ovo 22 godine a mi nismo?!


BUG-BOSANSKI NACIONALNI SAVEZ, FOJNICA, BIH    Kontaktirajte autora peticije