Peticija za ukidanje školarine za produžavanje master studija

9.10.2015. godine, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, doneta je odluka da studenti koji su se upisali na master studije akademske 2012/13 i ranije, moraju da plate školarinu u iznosu od 96 000 dinara kako bi nastavili studije i povratili status studenta. Obaveštenje je istaknuto 3 dana pre nego što je počeo rok za produžavanje godine. Sve do tada, na sajtu fakulteta je stajalo obaveštenje da isti ti studenti mogu da produže godinu kao ranije, dakle, da uplate samo 9000 dinara za produžavanje godine. Moramo zaustaviti ovakvo ucenjivanje i iznuđivanje novca, a samo ako smo ujedinjeni možemo uticati na promene! Autor peticije ne odgovara za eventualnu zloupotrebu ličnih podataka.