PETICIJA ZA UREDJENJE ALTINE I POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA NA ALTINI

U ime stanovnika Altine, dostavljam vam peticiju sa zahtevima za uredjenje Altine i poboljšanje uslova života kako stanovnika Altine tako i svih onih koji deo svog vremena provode na Altini bilo iz privatnih ili poslovnih razloga. Altina je naselje koje se ubrzano širi i trenutna infrastruktura ne obezbedjuje normalan život i funkcionisanje svih njenih gradjana. Da bi naš svakodnevni život na Altini bio dostojan vremena u kojem živimo, da bi naša deca bezbedno i slobodno mogla da se igraju, idu u škole i da se druže, da bi omladina mogla da se bavi sportom, da bi se bolje povezali sa drugim delovima grada kao i nesmetano ulazili i izlazili iz naselja, ovom prilikom vas molimo da nam obezbedite sledeće:

1.  Trotoare kroz sve glavne ulice i pešačku povezanost izmedju svih krajeva Altine

2.  Izgradnju Pasarele ka Galenici   

3. Izgradnju biciklističke staze pored pruge ( iskoristiti trenutne radove)  kao i kroz celo naselje

4. Otvaranje dodatnih saobraćajnih ulaza na Altinu

5.  Uspostavljanje nove autobuske linije koja bi povezala naselje sa Bežanijskom Kosom i Novim Beogradom – blokovi uz Savu

6.  Uspostavljanje noćne autobuske linije

7.  Izgradnju sportsko-rekreativnih terena

8.  Izgradnju dodatnih parkova – zelenih površina (jedan jedini je trenutno u izgradnji)

9.  Poboljšanje uličnog osvetljenja u većem delu naselja

10. Sprovodjenje kontrole bacanja smeća i stvaranja divljih deponija

11.  Izgradnja kanalizacije i rešavanje pojave velikih bara i poplava na pojedinim mestima nakon kiše  

12. Ubrzanje procesa legalizacije 

Mi dole potpisani gradjani, obraćamo Vam se sa navedenim zahtevima i duboko verujemo da i na nivou Opštine Zemun kao i na nivou grada Beograda postoji svest o neophodnosti uredjenja života u ovom velikom naselju kao i volja da se gore navedeni zahtevi ispune čime će se omogućiti normalan život na Altini, dostojan života čoveka u 21 veku.


Gordana Vrcelj    Kontaktirajte autora peticije