Peticija za zabranu GMO na teritoriji Opštine Bački Petrovac

Нацрт:

 

Нацрт може бити добра основа за укључивање свих изабраних представника грађана и грађанки града, као и невладиних организација у припреми Предлога Декларације и њеном разматрању и усвајању.

 

Образложење

 

Усвајањем ове Декларације Скупштина општине :

 

1. Показује грађанима да је заинтересована за здравље људи општине и стање у животној средини;

 

2. Дефинише свој приступ цивилизацијском изазову у погледу гајења и промета ГМО ;

 

3. Означава своју територију као простор без ГМО и тиме, на одређен начин, постаје предео изузетних особености погодан за гајење биљних и животињских врста које нису ГМО, а за којима постоји повећана потреба све многобројнијег становништва у Европској унији и шире;

 

4. Простори без ГМО имају значајне еколошке и туристичке предности;

 

5. Доприноси доследној примени постојећих прописа и изградњи политике Републике Србије у овој области ;

 

6. Доприноси обавештавању грађана и доносилаца одлука о феномену ГМО;

 

7. Подржава традиционалну контролисану и органску производњу у пољопривреди и производњи хране и традиционалне поступке оплемењивања и селекције биљака и животиња;

8. Придружује се општинама, градовима, регијама и покрајинама у Европској унији и свету које су донеле овакве и сличне документе у намери да спрече, зауставе или ограниче ширење ГМО;

ДЕКЛАРАЦИЈУ

ЗА ОПШТИНУ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БЕЗ ГМО

 

Преамбула

Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа решавању проблема животне средине;

Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту одрживог развоја наше локалне заједнице и да се питања заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно учешће грађана;

Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно трансгенетских метода у оквиру генетичког инжењеринга и генетичких модификација, и увођење (производња, промет и употреба), живих ГМО и производа од ГМО у нашу животну средину могу да нанесу процењиву штету по природну разноврсност наше животне средине, као и да

изазову несагледиве дугорочне ризике по здравље наших грађана и грађанки;

Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше здраве пољопривреде и исхране;

Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо као и независност наших пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО;

Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне сигурности, а као и услед недостајућих релевантних научних информација, закључака, истраживања и знања о ризицима и последицама употребе ГМО и производа од ГМО по

очување наших природних ресурса и утицаја на здравље људи;

Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и конвенционалну пољопривреду, посебно подржавајући право и слободу пољопривредника на природни одабир, класично оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних сорти;

 

Одговорна за добробит и здравље људи општине Бачки Петровац,

руководећи се разумним начелом предострожности,

Скупштина општине Бачки Петровац:

 

1. Проглашава територију општине Бачки Петровац за територију без производње, односно гајења и промета генетски модификованих организама (ГМО) и производа од генетски модификованих организама (производи од ГМО);

2. Обавезује Извршне органе и органе управе општине да у складу са својим

овлашћењима допринесу спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта; развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању развоја;

3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и надаље примењује постојеће прописе из ове области уз њиховао прецизирање и усаглашавање и са ставовима ове Декларације и буду привржени намери да Србија остане подручје без производње-односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО;

4. Обавезује се де ће:

- Се сва питања у вези примене Декларације решевати уз непосредно учешће

грађана;

- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове области као и њиховом прецизирању и усаглашавању са ставовима Декларације;

- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и

институција неопходних за примену прописа из ове области;

5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у Европској унији и свету која су већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности.

 


Zeleni Srbije - pokret za Bački Petrovac    Kontaktirajte autora peticije