Peticija za zaštitu prava na vakcinaciju i protiv šarlatanstva u medicini

Mi, roditelji, zabrinuti smo zbog ugrožavanja zdravlja naše dece usled efekata pokreta protiv vakcinacije, tj. zbog drastičnog pada procenta vakcinisane dece kao i zbog porasta propagiranja alternativne medicine. Ove dve pojave uvek idu zajedno i predstavljaju najočitiji vid organizovanog, globalnog šarlatanstva. Jasno je da će u narednom periodu neminovno doći do pojave epidemija bolesti koje se sprečavaju vakcinacijom, sa svim poznatim komplikacijama, kao što je to slučaj u našem okruženju, tj. u Rumuniji, sa preko četrdesetoro umrle dece i preko deset hiljada obolelih u poslednje dve godine.

Posebno smo zabrinuti što su inspiratori takvih dešavanja profesori univerziteta, lekari raznih profila kao i srednji mediciniski kadar.

Tražimo da ustanove u kojima su zaposleni zdravstveni radnici zvanično i po zakonskim procedurama provere njihove stavove i odrede eventualnu odgovornost, jer su štete po zdravlje već učinjene. Takođe tražimo da prekinu sa svojim nastupima i agitovanjima kroz medije i društvene mreže. Njihovi saveti i okretanja alternativnoj medicini, pogotovo homeopatiji, ugrožavaju zdravlje dece jer često odlažu efikasne metode lečenja klasične medicine, a roditelje izlažu velikim troškovima.

Napominjemo da njihove aktivnosti nose elemente krivične odgovornosti. U slučaju da peticije ne urode plodom započećemo pravne i zakonske procedure.


Dr Stevanović, pedijatrija zasnovana na dokazima    Kontaktirajte autora peticije