PLATFORMA PROTIV JEFTINOG RADA

Fondacija Centar za demokratiju pokrenula je PLATFORMU PROTIV JEFTINOG RADA.

Platformu pokrećemo kao instrument borbe za pristojne zarade koje su ključni element dostojanstvenog rada, ukazujući na značaj pravičnih zarada, kako za dobrobit pojedinca, tako i društva u celini. Uspostavljanjem Platforme želimo da skrenemo pažnju javnosti i donosilaca odluka na pogubne posledice jeftinog rada na društvo, zaposlene i njihove porodice.

Platforma ima za cilj utvrđivanje tačnog stanja i smanjenje pojave jeftinog rada, u skladu sa međunarodnopravnim standardima i obavezama koje je preuzela Republika Srbija, zajedničkim delovanjem i usklađenim nastupom sindikata, udruženja građana, medija i pojedinaca, kao i privrednih subjekata. Neophodno je povećati efikasnost zaštite prava radnika i svih radno angažovanih lica.

Platforma ima za cilj i podizanje svesti u društvu o razmerama jeftinog rada i njegovom razarajućem uticaju na kvalitet života, kao i jačanje saradnje između organizacija civilnog društva kroz zajedničko delovanje u borbi protiv jeftinog rada i zalaganje za pravične naknade za rad koje obezbeđuju dostojanstven život. Platformu možete preuzeti na ovom linku: http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/Platforma-protiv-jeftinog-rada.pdf Platforma-protiv-jeftinog-rada-Separat-1.jpg


Fondacija Centar za demokratiju    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Fondacija Centar za demokratiju da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI







Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...