Podržavanje aktivnosti Studentske Unije Medicinara

Drage kolege, pozivamo vas da potpisivanjem ove peticije podržite rad Studentske Unije Medicinara (SUMC).

SUMC je stručno, dobrovoljno, neprofitno, humanitarno udruženje studenata biomedicinskih nauka fakulteta Beogradskog Univerziteta, okupljenih u cilju razvoja ideja humanizma i medicinske etike, edukacije studenata i podsticanja naučnog rada, uvek u skladu sa medicinskom etikom i Hipokratovom zakletvom. 

Kao što znate, SUMC u okviru programa svojih aktivnosti sprovodi projekte koji svake godine okupljaju veliki broj studenata medicine, pružajući im na taj način priliku da utvrde postojeće ili steknu nove veštine od koristi u sutrašnjem svakodnevnom radu sa pacijentima. U tom smislu delatnost SUMC-a kao organizacije je jedinstvena, sa naglašenim praktičnim pristupom i sticanjem primenljivih znanja i veština. 

Kako bi SUMC nastavio da sprovodi i unapređuje aktivnosti namenjene studentima neophodno je da kao sedište svojih aktivnosti zadrži vama dobro poznatu prostoriju u suterenu dekanata medicinskog fakulteta. U narednom periodu u planu je renoviranje suterena, koje bi sa sobom nosilo drugačiju raspodelu prostorija među studentskim organizacijama, konkretno značajno smanjenje radnog porostora SUMC-a. Imajući u vidu broj aktivnih projekata i projekata čije sprovođenje je u planu, broj aktivnih volontera na datim projektima (u proseku između 200 i 220 studenata, sa predviđenim skokom na 280 do 300) kao i praktičnu prirodu procesa edukacije volontera za većinu projekata, svako smanjenje radne prostorije bi značajno ugrozilo sprovođenje aktivnosti SUMC-a, njihovu efikasnost, i kvalitet, čime najveća šteta biva pričinjena upravo gore pomenutim studentima.

Kolege, naša želja je da u dijalogu sa upravom fakulteta radi zajedničkog pronalaženja adekvatnog rešenja predočimo značaj koji SUMC ima za studente. Iz tog razloga pozivamo sve vas, koji se sa gore iznetim stavom slažete, da nas podržite i da svojim potpisom na ovoj peticiji doprinesete očuvanju kontinuiranog rada SUMC-a. Sačuvajmo priliku ne samo studenata danas, već i studenata budućih generacija da steknu nove veštine i da svojim idejama dalje doprinesu kvalitetu sa kojim izlazimo iz ove kuće - Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

SUMC.jpg


Studentska Unija Medicinara (SUMC)    Kontaktirajte autora peticije
Facebook