Podrška za direktorku Oliveru Marjanović

Podrška za direktorku škole u Sečnju koja je zabranila verske obrede u školi