PODRSKA VESELINU PILETICU

Četvrtak , 27. septembar 2012.

Viši sud.

Treći sudski proces  Veselinu Piletiću .

U prethodna dva sud ga je oslobodio .

Veselin Piletić je četiri dana u štrajku gladju sa jednim pitanjem : „ Odakle ste gospodine Božoviću pribavili listicu sa prijetećom porukom “.

Tužilaštvo , kako tada , tako sada – NEĆE DA KAŽE .

Neće ni advokat – Rajko Božović.

Eto 1948 godine , evo G(g)olog otoka – evo opet insituta tajnog dokaza .

Listicu vještače , vještaci grafološke struke u Novom Sadu i Zagrebu.

Nalaz: rukopis nije Piletićev .

Sada se traži vještačenje Visbadena .

Insistira advokat Rajko Božović.

Vijesti su o ovom procesu profesionalno izvjestile čitaoce .

Neću  ponavljati .

Zašto onda pišem ?

U svojoj uvodnoj riječi , brat Svetlane Vujanović , advokat Rajko Božović kaže :

„ Piletić štrajkuje gladju da se izvrši pritisak na sud – u dogovoru sa Budom Honbahom , Vijestima i Njemačkom “.

Ne mogu da vjerujem što slušam .

Ove riječi advokata Božovića izazivaju i smijeh i negodovanjne prisutnih . Naročit smijeh i nevjerica je na licima  studenata prava koji su na „praktičnoj obuci“ u višem sudu .

Što znače ove riječi ? Kome su zapravo one upućene ?

Kakve Njemačka ima veze sa organizacijom štrajka gladju Veselina Piletića ?

A tek -  Budo Hohbah ! Nijeste , gospodine Božoviću ,  pogodili ime ( Bodo ) ali možda je u nekim , vama znanim krugovima , u pitanju Budo .  Budo – ni Bodo -  nijesu vlasnici Vijesti .

Tačno je da je Bodo – Njemac .

Ali gospodin Rajko Božović , ne trepnuvši – nakon opuživanja Njemačke traži vještačenje, listice za koju neće da kaže kako je nabavio ,  u Visbadenu .” Nijma ” -  kaže -  vjeruje .

Ali , gospodine Božoviću- Visbaden ( njemački Wiesbaden ) je glavni grad Njemačke savezne države Hesen.

Kako“njima“ možete vjerovati ?

Vi ste čovjek-advokat  , gospodine Božoviću – koji se poziva na listicu svjedoka  S. Š .

Čitam  istoriju bolesti vašeg svjedoka : matični broj istorije bolesti  6843 .

Neuropsihijatar  B. Mitrić kaže : „ Savjetuje se redovna medikacija i kontinuirano psihijatrisko praćenje . … Završna dijagnoza F22 . Th: Mazepin a 200mg 3 x 1 , Haldol a 5 mg 1+0+1 …Ranije je liječen u Splitu i Podgorici … PROBLEM AKUSTIČNIH PERCEPTIVNIH OBMANA .

Gospodine Božoviću – Vi i tužilažvo ste ustvrdili sudiji Ratku Ćupiću -  da je S. Š pouzdan svjedok   i da je u vremenu  izvršavanja zatvorske kazne – bio bez dijagnoze .

Obmanjujete i  sud  i javnost.

Ponoviću : vaš svjedok je ranije , prije pritvora u Spužu ,  liječen u Splitu .

U vojnoj bolnici u Splitu 9.03.1990 dijagnoza je bila -  Ganser syndrome -  uz obrazloženje : „ … ne pokazuje interes ni za svoje dijete “ .

Ovaj izvještaj potpisuje -  Mr sc dr N.Silić .

Gospodine Božoviću – neko će morati  krivično da  odgovara .

Mišljenja sam da će sudija Ratko Ćupić uvidjeti da to nije Veselin Piletić !

Slijedeće ročište je 26, oktobra u 12 sati .

Sa nadom u pravosudni sistem i časne pojedince :

Miško Djukić.

 


SUZANA JOVANOVIC    Kontaktirajte autora peticije