Петиција за враћање угледа и достојанства које Карловачка гимназија заслужује

Захтевамо да на месту директора Карловачке гимназије остане професорка Славица Шокица, која је, након постављања непримереног садржаја и увреда на рачун зaпослeних истоимене гимназије од стране једне од ученица првог разреда поменуте школе, исту удаљила са наставе, што је била и одлука већине наставничког већа, по члану 115 Закона о васпитно- дисциплинским мерама  и правној заштити ученика, према коме се, као тежa повредa oбавеза ученика, сматра понашање којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, као и понашањe коje доводи до њиховог физичког и психичког повређивања; Васпитно-дисциплинска мера која се примењује у овим случајевима (за учињену повреду забране из чл. 44. И 45. овог закона)  је - укор директора и укор наставничког већа, a за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом:

Након онога што се десило, директорка јe под претњом да ће бити смењена, под изговором да школа није предузела мере за побољшање понашања избачене наглашене у закону давањем друге шансе и разговором са школским психологом и праћењем понашања, иако у закону стоји:

 

По члану 16.закона, теже повреде ученика су, између осталог и употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других.

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Поменути Члан 45 гласи:
У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог. Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.


 Детаљно прочитавши овај закон, питамо се где је тачно директорка школе погрешила, Зашто се захтева њена смена и има ли тај чин неку другу позадину? Питамо се и следеће: Зашто су универзитетски професори заштићенији од изношења омаловажавајућих, увредљивих коментара, као и од изношења претњи од стране студената, како у стварном животу, тако и на друштвеним мрежама? По правилницима, казна за такав прекршај је шест месеци забране похађања наставе.
Према томе, долaзимо до закључка да се казна удаљавања са наставе, односно, премештањa у другу школу свакако не може назвати драконском.


Након тога, долазимо и до питања медијског линча Карловачке гимназије, њених запослених, па тако и бивших и садашњих ђака ове установе. Желимо да станемо на пут скандалозним насловима о шиканирању, злостављању и малтретирању ученице чије се име исто тако последњих недеља провлачило кроз медије. Текст објављен у Блицу о наводној хајци коју наши бивши професори воде против ученице навео је на размишљање све нас који смо најлепши период живота провели баш у просторијама ове школе, са истим тим професорима које данас називају разним погрдним именима. Зашто нико није питао нас о времену проведеном са тим људима, у истој тој школи, о васпитању, образовању, неговању слободне мисли и поштовању од стране истих тих људи? Наслове су давали разни новинари, неодговорни људи, који ће сутра деци ставити до знања да је сасвим у реду исмевати професоре или било кога другог јер је то ,,само шала``, да је у реду тражити своја права, али не и извршавати своје дужности, поштовати права других, не угрожавати остале, нити трпети последице учињеног, сносити казне за учињене прекршаје. Сматрамо да сви они који данас врше хајку на професоре Карловачке гимназије, не чине услугу нити ученицима нити целокупном друштву. Заправо, стављају до знања да је све дозвољено, а то води у потпуни крах.
Искрено се надамо да ће неко одговарати за све ове озбиљне оптужбе из новинских наслова јер је заиста скандалозно да све то прође некажњено.

 

Након свега горе наведеног, понављамо да се доле потписани придружују захтевима бивших, садашњих ђака кaо и самих професора ове гимназије, да директорка Славица Шокица остане на месту директора Карловачке гимназије, као и да свaки напад на личност и социјални углед професора као носиоца сваког друштва, буде најстроже кажњен.

 


Јелена Дангубић    Kontaktirajte autora peticije