Pomeranje februarskog roka na Filozofskom fakultetu za 17. 02.

Uprkos vanrednm preporukama Vlade da se do 17. februara obutavi rad u svim obazovnim ustanovama i da organi državne uprave, sudovi, privredna društva, javna preduzeća, ustanove kulture i sporta spoje da neradna dana za Dan državnosti (15. i 16. februar) sa vikendom, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu na sednici Dekanskog kolegijuma održanoj 09. 02. odlučuje da će „ispitni rok početi 10. 02, a nastava u prolećnom semestru 20. 02.“, odnosno da se „plan izvođenja nastave i ispitnih rokova neće menjati u postojećim okolnostima.“Postojeće okolnosti u Srbiji podrazumevaju temperaturu od -20, nestašicu energenata, kolaps u gradskom prevozu i gotovo nepostojanje međugradskog prevoza. Studentkinjama i studentima je u interesu polaganje što većeg broja ispita u februarskom roku, ali je svima jasno da je u potojećim okolnostima za većem broju ljudi, a posebno onima koji ne žive u Beogradu, nemoguće i da dođu do fakulteta. Stoga predlazemo da ispitni rok pocne od dana 17.02.2012.


Samo StudentKolega    Kontaktirajte autora peticije