Pomozimo Ukrini

SVOJIM POTPISOM IZRAŽAVAM OGORČENJE I NEZADOVOLJSTVO, ODNOSOM PREMA KORIŠTENJU RESURSA RIJEKE UKRINE, A NAROČITO NEKONTROLISANOG,NEDOPUSTIVOG I NEPRIMJERENOG ZAHVATANJA VODE OD STRANE  RIBNJAKA PRNJAVOR.

DA BI ZAHVATALI VEĆU KOLIČINU VODE OD DOZVOLJENE PODIGLI SU NIVO BRANE NA PRLJAČI ZA 33 CM U ODNOSU NA PROJEKTOVANU KOTU(VISINU).OVIM POSTUPKOM SKRENULI SU TOK RIJEKE UKRINE ZA POTREBE RIBNJAKA I OD 503 litara/sek RIBNJAK ZAHVATA 293 litara/sek.

ORIJENTACIJE RADI EKOLOŠKO PRIHVATLJIV PROTOK ZA RIJEKU UKRINU JE 1000 litara/sek,I NA OVOM PROTOKU SVA VEĆA ZAHVATANJA SU ZABRANJENA.

SVIM DOZVOLJENIM SREDSTVIMA ZALAGAĆU SE DA SE NIVO BRANE SPUSTI NA PROJEKTOVANU KOTU,A TIM OBEZBIJEDI OPSTANAK RIJEKE I UKRINSKOG CVIJETA.

Avgust, 2011.


Turisticka Organizacija    Kontaktirajte autora peticije