Poništavanje finalnog dijela Državnog takmičenja iz sociologije 2019/2020

Finalni dio Državnog takmičenja iz sociologije 2019/2020 za srednjoškolce na prostoru Crne Gore se održao u neregularnim uslovima tokom vanredne situacije. Stručni žiri je bodovao samo video u trajanju od 5 minuta i odgovore na kratka pitanja što smatramo da ne predstavlja oličenje znanja jednog takmičara, jer taj dio takmičenja je mogao odraditi bilo ko, jer nikakve provjere nije bilo. Tema je bila Mladi i moral, ali mnogi padaju na ispitu iz etike. Ne samo u vezi različitih takmičenja, već u običnoj svakodnevici. Ovom peticijom želimo da se takmičenje realizuje u regularnijim uslovima kao i svake godine.

*Ako biste popunili ovu kratku peticiju, pomogli biste nam da zadovoljimo pravdu.

POTPISIVANJE PETICIJE SE OBUSTAVLJA.


Marko Vulević    Kontaktirajte autora peticije